لیست شماره پورت های TCP و UDP

بهمن 13, 1393 | | آموزش، ابزارهای شبکه، مدیریت شبکه |

در شبکه های کامپیوتری، پورت (درگاه) یک نرم افزار خاص یا فرآیند خاص است که به عنوان یک درگاه خدمات دهی ارتباطات در سیستم عامل کامپیوتر میزبان استفاده می  شود. یک پورت با آدرس آی پی میزبان در ارتباط است، همانطور که با نوع پروتکل استفاده شده برای ارتباطات نیز در ارتباط می باشد. هدف از پورت ها شناسایی منحصر به فرد نرم افزارهای مختلف یا فرآیندهای مختلف در حال اجرا بر روی یک کامپیوتر است و در نتیجه نرم افزارهای مختلف یا فرآیندهای مختلف را قادر می سازد یک اتصال فیزیکی به یک شبکه مانند اینترنت را به اشتراک گذارند.
پروتکل هایی که در درجه اول از پورت ها استفاده می کنند پروتکل های لایه انتقال مانند پروتکل کنترل انتقال (Transmission Control Protocol – TCP) و پروتکل داده های کاربر (User Datagram Protocol – UDP) از بسته پروتکل اینترنتی (Internet Protocol Suite) می باشند.

یک پورت برای هر آدرس و پروتکل توسط یک عدد شانزده بیتی شناسایی شده است که به عنوان شماره پورت شناخته می شود. شماره پورتی که به یک آدرس آی پی کامپیوتر اضافه می شود، آدرس مقصد را برای یک جلسه ارتباطات (Communications Session) کامل می کند. به همین دلیل است که بسته های داده ای که در سراسر شبکه به یک آدرس ای پی مقصد مسیریابی (Route) شده اند، پس از رسیدن به کامپیوتر مقصد به فرآیند خاصی در آن کامپیوتر با شماره پورت متصل می شوند. توجه داشته باشید که ترکیب آدرس آی پی و شماره پورت با هم است که باید در سطح جهان منحصر به فرد باشد.

لیستی که در ادامه مطلب خواهد آمد، لیستی از شماره پورت های سوکت اینترنت است (Internet socket port numbers) که توسط پروتکل های لایه حمل (Transport Layer) و بسته پروتکل اینترنتی (Internet Protocol Suite) برای برقراری ارتباطات میزبان به میزبان (host-to-host communications) استفاده می شود.

در اصل، این شماره پورت ها توسط پروتکل کنترل شبکه (NCP) استفاده شد و دو پورت به عنوان انجام انتقال نیم طرفه (Half Duplex) لازم بود. زمانی که پروتکل کنترل انتقال (Transmission Control Protocol – TCP) و پروتکل داده های کاربر (User Datagram Protocol – UDP)  توسعه داده شدند، تنها یک پورت نیاز بود. حتی شماره پورت ها نیز حذف شدند. به همین دلیل است که برخی اعداد حتی هنوز در محدوده شماره پورت های شناخته شده اختصاص داده نشده اند.

شماره پورت های TCPو UDP برای پروتکل کنترل جریان انتقال (Stream Control Transmission Protocol – SCTP) و پروتکل کنترل تراکم داده ها (Datagram Congestion Control Protocol – DCCP) نیز استفاده می شوند. سرویس های SCTP و DCCP به طور معمول از شماره پورت های منطبق با خدمات مروبوط به TCP یا UDP در صورت وجود استفاده می کنند. نهاد مسوول سرپرستی آدرس‌های پروتکل اینترنت (The Internet Assigned Numbers Authority – IANA) مسئولیت نگهداری و اختصاص رسمی شماره پورت ها برای استفاده های خاص است. هر چند که استفاده های غیر رسمی زیادی از هر دو نوع محدوه پورت های شناخته شده (well-known) و ثبت شده (Registered) در عمل رخ می دهد.

درادامه مطلب لیست پورت های شناخته شده (Well-known ports)، پورت های ثبت شده (Registered ports) و پورت های پویا، خصوصی یا زودگذر (Dynamic, private or ephemeral ports) آورده می شود. این مطلب در اصل ترجمه مقاله ای در ویکی پدیا است که با استفاده از اطلاعات موجود در وب سایت IANA تکمیل تر شده است.

محتویات این مقاله

  • پورت های شناخته شده (Well-known ports)
  • پورت های ثبت شده (Registered ports)
  • پورت های پویا، خصوصی یا زودگذر (Dynamic, private or ephemeral ports)
  • منابع

 

پورت های شناخته شده

شماره پورت های ۰ تا ۱۰۲۳ محدوده پورت های شناخته شده می باشند. این شماره پورت ها توسط فرآیندهای سیستم هایی که به طور گسترده انواع خدمات شبکه را ارائه می کنند، استفاده می شوند.

شماره پورتTCPUDPتوضیحاتوضعیت
۰UDPReservedرسمی
۱TCPUDPTCP Port Service Multiplexer (TCPMUX)رسمی
۲TCPUDPCompressNET Management Utilityرسمی
۳TCPUDPCompressNET Compression Processرسمی
۴TCPUDPUnassignedرسمی
۵TCPUDPRemote Job Entryرسمی
۷TCPUDPEcho Protocolرسمی
۸TCPUDPUnassignedرسمی
۹TCPUDPDiscard Protocolرسمی
۹UDPWake-on-LANغیر رسمی
۱۰TCPUDPUnassignedرسمی
۱۱TCPUDPActive Users (systat  service)رسمی
۱۲TCPUDPUnassignedرسمی
۱۳TCPUDPDaytime Protocol (RFC 867)رسمی
۱۴TCPUDPUnassignedرسمی
۱۵TCPUDPPreviously netstat serviceغیر رسمی
۱۶TCPUDPUnassignedرسمی
۱۷TCPUDPQuote of the Dayرسمی
۱۸TCPUDPMessage Send Protocolرسمی
۱۹TCPUDPCharacter Generator Protocol (CHARGEN)رسمی
۲۰TCPUDPFTP data transferرسمی
۲۱TCPFTP control (command)رسمی
۲۲TCPUDPSecure Shell (SSH) — used for secure logins, file transfers (scp, sftp) and port forwardingرسمی
۲۳TCPUDPTelnet protocol—unencrypted text communicationsرسمی
۲۴TCPUDPPriv-mail : any private mail system.رسمی
۲۵TCPSimple Mail Transfer Protocol (SMTP)—used for e-mail routing between mail serversرسمی
۲۶TCPUDPUnassignedرسمی
۲۷TCPUDPNSW User System FEرسمی
۲۹TCPUDPMSG ICPرسمی
۳۳TCPUDPDisplay Support Protocolرسمی
۳۵TCPUDPAny private printer server protocolرسمی
۳۷TCPUDPTIME protocolرسمی
۳۹TCPUDPResource Location Protocol (RLP)—used for determining the location of higher level services from hosts on a networkرسمی
۴۰TCPUDPUnassignedرسمی
۴۲TCPUDPARPA Host Name Server Protocolرسمی
۴۲TCPUDPWindows Internet Name Serviceغیر رسمی
۴۳TCPWHOIS protocolرسمی
۴۷TCPUDPNI FTPرسمی
۴۹TCPUDPTACACS Login Host protocolرسمی
۵۰TCPUDPRemote Mail Checking Protocolرسمی
۵۱TCPUDPIMP Logical Address Maintenanceرسمی
۵۲TCPUDPXNS (Xerox Network Systems) Time Protocolرسمی
۵۳TCPUDPDomain Name System (DNS)رسمی
۵۴TCPUDPXNS (Xerox Network Systems) Clearinghouseرسمی
۵۵TCPUDPISI Graphics Language (ISI-GL)رسمی
۵۶TCPUDPXNS (Xerox Network Systems) Authenticationرسمی
۵۶TCPUDPRoute Access Protocol (RAP)غیر رسمی
۵۷TCPMail Transfer Protocol (RFC 780)رسمی
۵۸TCPUDPXNS (Xerox Network Systems) Mailرسمی
۶۴TCPUDPCI (Travelport) (formerly Covia) Comms Integratorرسمی
۶۷UDPBootstrap Protocol (BOOTP) Server; also used by Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP)رسمی
۶۸UDPBootstrap Protocol (BOOTP) Client; also used by Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP)رسمی
۶۹UDPTrivial File Transfer Protocol (TFTP)رسمی
۷۰TCPGopher protocolرسمی
۷۱TCPNETRJS protocolرسمی
۷۲TCPNETRJS protocolرسمی
۷۳TCPNETRJS protocolرسمی
۷۴TCPNETRJS protocolرسمی
۷۷priv-rjs protocol which is considered unsafe by Google Chromeغیر رسمی
۷۹TCPFinger protocolرسمی
۸۰TCPHypertext Transfer Protocol (HTTP)رسمی
۸۱TCPTorparkOnion routingغیر رسمی
۸۲UDPTorpark—Controlغیر رسمی
۸۸TCPUDPKerberos—authentication systemرسمی
۹۰TCPUDPdnsix (DoD Network Security for Information Exchange) Securit Attribute Token Mapرسمی
۹۰TCPUDPPointCast (dotcom)غیر رسمی
۹۹TCPWIP Message protocolغیر رسمی
۱۰۰UDPCyberGate RAT protocolغیر رسمی
۱۰۱TCPNIC host nameرسمی
۱۰۲TCPISOTSAP (Transport Service Access Point) Class 0 protocol; also used by Digital Equipment Corporation DECnet (Phase V+) over TCP/IPرسمی
۱۰۴TCPUDPACR/NEMA Digital Imaging and Communications in Medicine (DICOM)رسمی
۱۰۵TCPUDPCCSO Nameserver Protocol (Qi/Ph)رسمی
۱۰۷TCPRemote TELNET Service protocolرسمی
۱۰۸TCPUDPSNA Gateway Access Serverرسمی
۱۰۹TCPPost Office Protocol v2 (POP2)رسمی
۱۱۰TCPPost Office Protocol v3 (POP3)رسمی
۱۱۱TCPUDPONC RPC (Sun RPC)رسمی
۱۱۳TCPIdent—Authentication Service/Identification Protocol, used by IRC servers to identify usersرسمی
۱۱۳UDPAuthentication Service (auth)رسمی
۱۱۵TCPSimple File Transfer Protocol (SFTP)رسمی
۱۱۷STDUUCP Path Serviceرسمی
۱۱۸TCPUDPSQL (Structured Query Language) Servicesرسمی
۱۱۹TCPNetwork News Transfer Protocol (NNTP)—retrieval of newsgroup messagesرسمی
۱۲۳UDPNetwork Time Protocol (NTP)—used for time synchronizationرسمی
۱۲۶TCPUDPFormerly Unisys Unitary Login, renamed by Unisys to NXEdit. Used by Unisys Programmer’s Workbench for Clearpath MCP, an IDE for Unisys MCP software developmentرسمی
۱۳۵TCPUDPDCE endpoint resolutionرسمی
۱۳۵TCPUDPMicrosoft EPMAP (End Point Mapper), also known as DCE/RPC Locator service, used to remotely manage services including DHCP server, DNS server and WINS. Also used by DCOMغیر رسمی
۱۳۷TCPUDPNetBIOS NetBIOS Name Serviceرسمی
۱۳۸TCPUDPNetBIOS NetBIOS Datagram Serviceرسمی
۱۳۹TCPUDPNetBIOS NetBIOS Session Serviceرسمی
۱۴۳TCPInternet Message Access Protocol (IMAP)—management of email messagesرسمی
۱۵۲TCPUDPBackground File Transfer Program (BFTP)رسمی
۱۵۳TCPUDPSGMP, Simple Gateway Monitoring Protocolرسمی
۱۵۶TCPUDPSQL Serviceرسمی
۱۵۸TCPUDPDMSP, Distributed Mail Service Protocolغیر رسمی
۱۶۱UDPSimple Network Management Protocol (SNMP)رسمی
۱۶۲TCPUDPSimple Network Management Protocol Trap (SNMPTRAP)رسمی
۱۷۰TCPPrint-srv, Network PostScriptرسمی
۱۷۵TCPVMNET (IBM z/VM, z/OS & z/VSE – Network Job Entry(NJE))رسمی
۱۷۷TCPUDPX Display Manager Control Protocol (XDMCP)رسمی
۱۷۹TCPBGP (Border Gateway Protocol)رسمی
۱۹۴TCPUDPInternet Relay Chat (IRC)رسمی
۱۹۹TCPUDPSMUX, SNMP Unix Multiplexerرسمی
۲۰۱TCPUDPAppleTalk Routing Maintenanceرسمی
۲۰۹TCPUDPThe Quick Mail Transfer Protocolرسمی
۲۱۰TCPUDPANSI Z39.50رسمی
۲۱۳TCPUDPInternetwork Packet Exchange (IPX)رسمی
۲۱۸TCPUDPMessage posting protocol (MPP)رسمی
۲۲۰TCPUDPInternet Message Access Protocol (IMAP), version 3رسمی
۲۵۹TCPUDPESRO, Efficient Short Remote Operationsرسمی
۲۶۴TCPUDPBGMP, Border Gateway Multicast Protocolرسمی
۲۸۰TCPUDPhttp-mgmtرسمی
۳۰۰TCPThinLinc Web Accessغیر رسمی
۳۰۸TCPNovastor Online Backupرسمی
۳۱۱TCPMac OS X Server Admin (officially AppleShare IP Web administration)رسمی
۳۱۸TCPUDPPKIX TSP, Time Stamp Protocolرسمی
۳۱۹UDPPrecision time protocol event messagesرسمی
۳۲۰UDPPrecision time protocol general messagesرسمی
۳۵۰TCPUDPMATIP-Type A, Mapping of Airline Traffic over Internet Protocolرسمی
۳۵۱TCPUDPMATIP-Type B, Mapping of Airline Traffic over Internet Protocolرسمی
۳۶۶TCPUDPODMR, On-Demand Mail Relayرسمی
۳۶۹TCPUDPRpc2portmapرسمی
۳۷۰TCPcodaauth2—Coda authentication serverرسمی
۳۷۰UDPcodaauth2—Coda authentication serverرسمی
۳۷۰UDPsecurecast1—Outgoing packets to NAI‘s serversغیر رسمی
۳۷۱TCPUDPClearCase albdرسمی
۳۸۳TCPUDPHP data alarm managerرسمی
۳۸۴TCPUDPA Remote Network Server Systemرسمی
۳۸۷TCPUDPAURP, AppleTalk Update-based Routing Protocolرسمی
۳۸۹TCPUDPLightweight Directory Access Protocol (LDAP)رسمی
۳۹۹TCPUDPDigital Equipment Corporation DECnet (Phase V+) over TCP/IPرسمی
۴۰۱TCPUDPUPS Uninterruptible Power Supplyرسمی
۴۲۷TCPUDPService Location Protocol (SLP)رسمی
۴۴۳TCPHTTPS (Hypertext Transfer Protocol over SSL/TLS)رسمی
۴۴۴TCPUDPSNPP, Simple Network Paging Protocol (RFC 1568)رسمی
۴۴۵TCPMicrosoft-DS Active Directory, Windows sharesرسمی
۴۴۵TCPMicrosoft-DS SMB file sharingرسمی
۴۶۴TCPUDPKerberos Change/Set passwordرسمی
۴۶۵TCPURL Rendesvous Directory for SSM (Cisco protocol)رسمی
۴۷۵TCPUDPtcpnethaspsrv (Aladdin Knowledge Systems Hasp services, TCP/IP version)رسمی
۴۹۷TCPDantz Retrospectرسمی
۵۰۰UDPInternet Security Association and Key Management Protocol (ISAKMP)رسمی
۵۰۲TCPUDPModbus, Protocolغیر رسمی
۵۰۴TCPUDPCitadel—multiservice protocol for dedicated clients for the Citadel groupware systemرسمی
۵۱۲TCPRexec, Remote Process Executionرسمی
۵۱۲UDPcomsat, together with biffرسمی
۵۱۳TCPrloginرسمی
۵۱۳UDPWhoرسمی
۵۱۴TCPShell—used to execute non-interactive commands on a remote system (Remote Shell, rsh, remsh)رسمی
۵۱۴UDPSyslog—used for system loggingرسمی
۵۱۵TCPLine Printer Daemon—print serviceرسمی
۵۱۷UDPTalkرسمی
۵۱۸UDPNTalkرسمی
۵۲۰TCPefs, extended file name serverرسمی
۵۲۰UDPRouting Information Protocol (RIP)رسمی
۵۲۴TCPUDPNetWare Core Protocol (NCP) is used for a variety things such as access to primary NetWare server resources, Time Synchronization, etc.رسمی
۵۲۵UDPTimed, Timeserverرسمی
۵۳۰TCPUDPRPCرسمی
۵۳۱TCPUDPAOL Instant Messengerغیر رسمی
۵۳۲TCPnetnewsرسمی
۵۳۳UDPnetwall, For Emergency Broadcastsرسمی
۵۴۰TCPUUCP (Unix-to-Unix Copy Protocol)رسمی
۵۴۲TCPUDPcommerce (Commerce Applications)رسمی
۵۴۳TCPklogin, Kerberos loginرسمی
۵۴۴TCPkshell, Kerberos Remote shellرسمی
۵۴۵TCPOSIsoft PI (VMS), OSISoft PI Server Client Accessغیر رسمی
۵۴۶TCPUDPDHCPv6 clientرسمی
۵۴۷TCPUDPDHCPv6 serverرسمی
۵۴۸TCPApple Filing Protocol (AFP) over TCPرسمی
۵۵۰TCPUDPnew-rwho, new-whoرسمی
۵۵۴TCPUDPReal Time Streaming Protocol (RTSP)رسمی
۵۵۶TCPRemotefs, RFS, rfs_serverرسمی
۵۶۰UDPrmonitor, Remote Monitorرسمی
۵۶۱UDPmonitorرسمی
۵۶۳TCPUDPNNTP protocol over TLS/SSL (NNTPS)رسمی
۵۸۷TCPe-mail message submission (SMTP)رسمی
۵۹۱TCPFileMaker 6.0 (and later) Web Sharing (HTTP Alternate, also see port 80)رسمی
۵۹۳TCPUDPHTTP RPC Ep Map, Remote procedure call over Hypertext Transfer Protocol, often used by Distributed Component Object Model services and Microsoft Exchange Serverرسمی
۶۰۴TCPTUNNEL profile, a protocol for BEEP peers to form an application layer tunnelرسمی
۶۲۳UDPASF Remote Management and Control Protocol (ASF-RMCP)رسمی
۶۳۱TCPUDPInternet Printing Protocol (IPP)رسمی
۶۳۱TCPUDPCommon Unix Printing System (CUPS)غیر رسمی
۶۳۵TCPUDPRLZ DBaseرسمی
۶۳۶TCPUDPLightweight Directory Access Protocol over TLS/SSL (LDAPS)رسمی
۶۳۹TCPUDPMSDP, Multicast Source Discovery Protocolرسمی
۶۴۱TCPUDPSupportSoft Nexus Remote Command (control/listening): A proxy gateway connecting remote control trafficرسمی
۶۴۶TCPUDPLDP, Label Distribution Protocol, a routing protocol used in MPLS networksرسمی
۶۴۷TCPDHCP Failover protocolرسمی
۶۴۸TCPRRP (Registry Registrar Protocol)رسمی
۶۵۱TCPUDPIEEE-MMSرسمی
۶۵۳TCPUDPSupportSoft Nexus Remote Command (data): A proxy gateway connecting remote control trafficرسمی
۶۵۴TCPMedia Management System (MMS) Media Management Protocol (MMP)رسمی
۶۵۷TCPUDPIBM RMC (Remote monitoring and Control) protocol, used by System p5 AIX Integrated Virtualization Manager (IVM) and Hardware Management Console to connect managed logical partitions (LPAR) to enable dynamic partition reconfigurationرسمی
۶۶۰TCPMac OS X Server administrationرسمی
۶۶۶UDPDoom, first online first-person shooterرسمی
۶۶۶TCPairserv-ng, aircrack-ng‘s server for remote-controlling wireless devicesغیر رسمی
۶۷۴TCPACAP (Application Configuration Access Protocol)رسمی
۶۸۸TCPUDPREALM-RUSD (ApplianceWare Server Appliance Management Protocol)رسمی
۶۹۱TCPMS Exchange Routingرسمی
۶۹۴TCPUDPLinux-HA High availability Heartbeatرسمی
۶۹۵TCPIEEE-MMS-SSL (IEEE Media Management System over SSL)رسمی
۶۹۸UDPOLSR (Optimized Link State Routing)رسمی
۷۰۰TCPEPP (Extensible Provisioning Protocol), a protocol for communication between domain name registries and registrars (RFC 5734)رسمی
۷۰۱TCPLMP (Link Management Protocol (Internet)), a protocol that runs between a pair of nodes and is used to manage traffic engineering (TE) linksرسمی
۷۰۲TCPIRIS (Internet Registry Information Service) over BEEP (Blocks Extensible Exchange Protocol) (RFC 3983)رسمی
۷۰۶TCPSecure Internet Live Conferencing (SILC)رسمی
۷۱۱TCPCisco Tag Distribution Protocol—being replaced by the MPLS Label Distribution Protocolرسمی
۷۱۲TCPTopology Broadcast based on Reverse-Path Forwarding routing protocol (TBRPF) (RFC 3684)رسمی
۷۴۹TCPUDPKerberos (protocol) administrationرسمی
۷۵۰UDPkerberos-iv, Kerberos version IVرسمی
۷۵۱TCPUDPkerberos_master, Kerberos authenticationغیر رسمی
۷۵۲UDPpasswd_server, Kerberos Password (kpasswd) serverغیر رسمی
۷۵۳TCPReverse Routing Header (rrh)رسمی
۷۵۳UDPReverse Routing Header (rrh)رسمی
۷۵۳UDPuserreg_server, Kerberos userreg serverغیر رسمی
۷۵۴TCPtell sendرسمی
۷۵۴TCPkrb5_prop, Kerberos v5 slave propagationغیر رسمی
۷۵۴UDPtell sendرسمی
۷۶۰TCPUDPkrbupdate [kreg], Kerberos registrationغیر رسمی
۷۸۲TCPConserver serial-console management serverغیر رسمی
۷۸۳TCPSpamAssassin spamd daemonغیر رسمی
۸۰۰UDPmdbe daemonرسمی
۸۰۸TCPMicrosoft Net.TCP Port Sharing Serviceرسمی
۸۲۹TCPCertificate Management Protocolغیر رسمی
۸۴۳TCPAdobe Flashغیر رسمی
۸۴۷TCPDHCP Failover protocolرسمی
۸۴۸TCPUDPGroup Domain Of Interpretation (GDOI) protocolرسمی
۸۶۰TCPiSCSI (RFC 3720)رسمی
۸۶۱TCPUDPOWAMP control (RFC 4656)رسمی
۸۶۲TCPUDPTWAMP control (RFC 5357)رسمی
۸۷۳TCPrsync file synchronization protocolرسمی
۸۸۸TCPcddbp, CD DataBase (CDDB) protocol (CDDBP)غیر رسمی
۸۹۷TCPUDPBrocade SMI-S RPCغیر رسمی
۸۹۸TCPUDPBrocade SMI-S RPC SSLغیر رسمی
۹۰۱TCPSamba Web Administration Tool (SWAT)غیر رسمی
۹۰۱TCPVMware Virtual Infrastructure Client (UDP from server being managed to management console)غیر رسمی
۹۰۱UDPVMware Virtual Infrastructure Client (UDP from server being managed to management console)غیر رسمی
۹۰۲TCPideafarm-doorرسمی
۹۰۲TCPVMware Server Console (TCP from management console to server being Managed)غیر رسمی
۹۰۲UDPideafarm-doorرسمی
۹۰۲UDPVMware Server Console (UDP from server being managed to management console)غیر رسمی
۹۰۳TCPVMware Remote Consoleغیر رسمی
۹۰۴TCPVMware Server Alternate (if 902 is in use, i.e. SUSE linux)غیر رسمی
۹۱۱TCPNetwork Console on Acid (NCA)—local tty redirection over OpenSSHغیر رسمی
۹۴۴UDPNetwork File System (protocol) Serviceغیر رسمی
۹۵۳TCPUDPDomain Name System (DNS) RNDC Serviceغیر رسمی
۹۷۳UDPNetwork File System (protocol) over IPv6 Serviceغیر رسمی
۹۸۱TCPSofaWare Technologies Remote HTTPS management for firewall devices running embedded Check Point FireWall-1 softwareغیر رسمی
۹۸۷TCPMicrosoft Corporation Microsoft Windows SBS SharePointغیر رسمی
۹۸۹TCPUDPFTPS Protocol (data): FTP over TLS/SSLرسمی
۹۹۰TCPUDPFTPS Protocol (control): FTP over TLS/SSLرسمی
۹۹۱TCPUDPNAS (Netnews Administration System)رسمی
۹۹۲TCPUDPTELNET protocol over TLS/SSLرسمی
۹۹۳TCPInternet Message Access Protocol over SSL (IMAPS)رسمی
۹۹۵TCPPost Office Protocol 3 over TLS/SSL (POP3S)رسمی
۹۹۹TCPScimoreDB Database Systemغیر رسمی
۱۰۰۲TCPOpsware agent (aka cogbot)غیر رسمی
۱۰۱۰TCPThinLinc Web Administrationغیر رسمی
۱۰۲۳TCPUDPReservedرسمی

شماره پورت های ۱۰۲۴ تا ۴۹۱۵۱ محدوده پورت های ثبت شده می باشند. این شماره پورت ها توسط IANA برای خدمات خاص در برنامه ها بر اساس درخواست شرکت ها اختصاص داده شده اند. کاربران عادی در اکثر سیستم ها میتوانند از این شماره پورت ها استفاده کنند.

 

شماره پورتTCPUDPتوضیحاتوضعیت
۱۰۲۴TCPUDPReservedرسمی
۱۰۲۵TCPNFS or IIS or Teradataغیر رسمی
۱۰۲۶TCPOften used by Microsoft DCOM servicesغیر رسمی
۱۰۲۷UDPNative IPv6 behind IPv4-to-IPv4 NAT Customer Premises Equipment (6a44)رسمی
۱۰۲۹TCPOften used by Microsoft DCOM servicesغیر رسمی
۱۰۵۸TCPUDPnim, IBM AIX Network Installation Manager (NIM)Official
۱۰۵۹TCPUDPnimreg, IBM AIX Network Installation Manager (NIM)Official
۱۰۸۰TCPSOCKS proxyOfficial
۱۰۸۵TCPUDPWebObjectsOfficial
۱۰۹۸TCPUDPrmiactivation, RMI ActivationOfficial
۱۰۹۹TCPUDPrmiregistry, RMI RegistryOfficial
۱۱۰۹TCPUDPReservedOfficial
۱۱۰۹TCPKerberos Post Office Protocol (KPOP)Unofficial
۱۱۱۰UDPEasyBits School network discovery protocol (for Intel’s CMPC platform)Unofficial
۱۱۱۹TCPUDPUsed by some Blizzard gameUnofficial
۱۱۴۰TCPUDPAutoNOC protocolOfficial
۱۱۶۷UDPphone, conference callingUnofficial
۱۱۶۹TCPUDPTripwireOfficial
۱۱۷۶TCPPerceptive Automation Indigo Home automation serverOfficial
۱۱۸۲TCPUDPAcceleNet Intelligent Transfer ProtocolOfficial
۱۱۹۴TCPUDPOpenVPNOfficial
۱۱۹۸TCPUDPThe cajo project Free dynamic transparent distributed computing in JavaOfficial
۱۲۰۰TCPscol, protocol used by SCOL 3D virtual worlds server to answer world name resolution client requestOfficial
۱۲۰۰UDPscol, protocol used by SCOL 3D virtual worlds server to answer world name resolution client requestOfficial
۱۲۰۰UDPSteam Friends AppletUnofficial
۱۲۱۴TCPKazaaOfficial
۱۲۱۷TCPUvora OnlineUnofficial
۱۲۲۰TCPQuickTime Streaming Server administrationOfficial
۱۲۲۳TCPUDPTGP, TrulyGlobal Protocol, also known as “The Gur Protocol” (named for Gur Kimchi of TrulyGlobal)Official
۱۲۳۲TCPUDPfirst-defense, Remote systems monitoring service from Nexum, IncOfficial
۱۲۳۴UDPVLC media player default port for UDP/RTP streamUnofficial
۱۲۳۶TCPSymantec BindView Control UNIX Default port for TCP management server connectionsUnofficial
۱۲۴۱TCPUDPNessus Security ScannerOfficial
۱۲۷۰TCPUDPMicrosoft System Center Operations Manager (SCOM) (formerly Microsoft Operations Manager (MOM)) agentOfficial
۱۲۹۳TCPUDPIPSec (Internet Protocol Security)Official
۱۳۰۱TCPPalmer Performance OBDNetUnofficial
۱۳۰۹TCPAltera Quartus jtagdUnofficial
۱۳۱۱TCPDell OpenManage HTTPSOfficial
۱۳۱۳TCPXbiim (Canvii server)Unofficial
۱۳۱۴TCPFestival Speech Synthesis SystemUnofficial
۱۳۱۹TCPAMX ICSPOfficial
۱۳۱۹UDPAMX ICSPOfficial
۱۳۳۷UDPMen and Mice DNSOfficial
۱۳۳۷TCPMen and Mice DNSOfficial
۱۳۳۷TCPWASTE Encrypted File Sharing ProgramUnofficial
۱۳۴۴TCPInternet Content Adaptation ProtocolOfficial
۱۳۵۲TCPIBM Lotus Notes/Domino(RPC) protocolOfficial
۱۳۸۷TCPUDPcadsi-lm, LMS International (formerly Computer Aided Design Software, Inc. (CADSI)) LMOfficial
۱۴۱۴TCPIBM WebSphere MQ (formerly known as MQSeries)Official
۱۴۱۷TCPUDPTimbuktu Service 1 PortOfficial
۱۴۱۸TCPUDPTimbuktu Service 2 PortOfficial
۱۴۱۹TCPUDPTimbuktu Service 3 PortOfficial
۱۴۲۰TCPUDPTimbuktu Service 4 PortOfficial
۱۴۳۱TCPReverse Gossip Transport Protocol (RGTP), used to access a General-purpose Reverse-Ordered Gossip Gathering System (GROGGS) bulletin board, such as that implemented on the Cambridge University‘s Phoenix systemOfficial
۱۴۳۳TCPMSSQL (Microsoft SQL Server database management system) ServerOfficial
۱۴۳۴TCPUDPMSSQL (Microsoft SQL Server database management system) MonitorOfficial
۱۴۷۰TCPSolarwinds Kiwi Log ServerOfficial
۱۴۹۴TCPCitrix XenApp Independent Computing Architecture (ICA) thin client protocolOfficial
۱۵۰۰TCPNetGuard GuardianPro firewall (NT4-based) Remote ManagementUnofficial
۱۵۰۱UDPNetGuard GuardianPro firewall (NT4-based) Authentication ClientUnofficial
۱۵۰۳TCPUDPWindows Live Messenger (Whiteboard and Application Sharing)Unofficial
۱۵۱۲TCPUDPMicrosoft Windows Internet Name Service (WINS)Official
۱۵۱۳TCPUDPGarena Garena Gaming ClientOfficial
۱۵۲۱TCPnCube License ManagerOfficial
۱۵۲۱TCPOracle database default listener, in future releases official port 2483Unofficial
۱۵۲۴TCPUDPingreslock, ingresOfficial
۱۵۲۶TCPOracle database common alternative for listenerUnofficial
۱۵۲۷TCPApache Derby Network Server default portUnofficial
۱۵۳۳TCPIBM Sametime IM—Virtual Places Chat Microsoft SQL ServerOfficial
۱۵۳۴UDPEclipse Target Communication Framework (TCF) agent discoveryUnofficial
۱۵۴۷TCPUDPLaplinkOfficial
۱۵۵۰TCPUDP۳m-image-lm Image Storage license manager 3M CompanyOfficial
۱۵۵۰Gadu-Gadu (direct client-to-client)Unofficial
۱۵۸۱UDPMIL STD 2045-47001 VMFOfficial
۱۵۸۳TCPPervasive PSQLUnofficial
۱۵۸۹UDPCisco VQP (VLAN Query Protocol) / VMPSUnofficial
۱۵۹۰TCPGE Smallworld Datastore Server (SWMFS/Smallworld Master Filesystem)Unofficial
۱۶۲۷iSketchUnofficial
۱۶۴۵TCPUDPradius auth, RADIUS authentication protocol (default for Cisco and Juniper Networks RADIUS servers, but see port 1812 below)Unofficial
۱۶۴۶TCPUDPradius acct, RADIUS authentication protocol (default for Cisco and Juniper Networks RADIUS servers, but see port 1813 below)Unofficial
۱۶۶۶TCPPerforceUnofficial
۱۶۷۷TCPUDPNovell GroupWise clients in client/server access modeOfficial
۱۶۸۸TCPMicrosoft Key Management Service for KMS Windows ActivationUnofficial
۱۷۰۰UDPCisco RADIUS Change of Authorization for TrustSecUnofficial
۱۷۰۱UDPLayer 2 Forwarding Protocol (L2F) & Layer 2 Tunneling Protocol (L2TP)Official
۱۷۰۷TCPUDPWindward StudiosOfficial
۱۷۰۷TCPRomtoc Interactive Modular Multiplayer Client-Server Online Application Interface & Layer 2 Tunneling Protocol (L2TP)Unofficial
۱۷۱۶TCPAmerica’s Army Massively multiplayer online game (MMO)Unofficial
۱۷۱۹UDPH.323 Registration and alternate communicationOfficial
۱۷۲۰TCPH.323 Call signallingOfficial
۱۷۲۳TCPUDPMicrosoft Point-to-Point Tunneling Protocol (PPTP)Official
۱۷۲۵UDPValve Steam ClientUnofficial
۱۷۵۵TCPUDPMicrosoft Media Services (MMS, ms-streaming)Official
۱۷۶۱UDPcft-0Official
۱۷۶۱TCPcft-0Official
۱۷۶۱TCPNovell Zenworks Remote Control utilityUnofficial
۱۷۶۲-۷۶۸TCPUDPcft-1 to cft-7Official
۱۷۷۶TCPUDPFederal Emergency Management Information SystemTemplate:Http://www.iana.org/assignments/service-names-port-numbers/service-names-port-numbers.xmlOfficial
۱۷۹۲TCPUDPMobyUnofficial
۱۸۰۱TCPUDPMicrosoft Message QueuingOfficial
۱۸۱۲TCPUDPradius, RADIUS authentication protocolOfficial
۱۸۱۳TCPUDPradacct, RADIUS accounting protocolOfficial
۱۸۶۳TCPMSNP (Microsoft Notification Protocol), used by the Microsoft Messenger service and a number of Instant Messaging clientsOfficial
۱۸۸۳TCPUDPMQ Telemetry Transport (MQTT), formerly known as MQIsdp (MQSeries SCADA protocol)Official
۱۸۸۶TCPLeonardo over IP Pro2col LtdUnofficial
۱۹۰۰UDPMicrosoft SSDP Enables discovery of UPnP devicesOfficial
۱۹۲۰TCPIBM Tivoli monitoring consoleUnofficial
۱۹۳۵TCPAdobe Systems Macromedia Flash Real Time Messaging Protocol (RTMP) “plain” protocolOfficial
۱۹۴۷TCPUDPSentinelSRM (hasplm), Aladdin HASP License ManagerOfficial
۱۹۶۷UDPCisco IOS IP Service Level Agreements (IP SLAs) Control ProtocolUnofficial
۱۹۷۰TCPUDPNetop Business Solutions Netop Remote ControlOfficial
۱۹۷۱TCPUDPNetop Business Solutions Netop SchoolOfficial
۱۹۷۲TCPUDPInterSystems CachéOfficial
۱۹۷۵–۱۹۷۷UDPCisco TCO (Documentation)Official
۱۹۸۴TCPBig Brother and related Xymon (formerly Hobbit) System and Network MonitorOfficial
۱۹۸۵UDPCisco HSRPOfficial
۱۹۹۴TCPUDPCisco STUN-SDLC (Serial Tunneling—Synchronous Data Link Control) protocolOfficial
۱۹۹۷TCPChizmo Networks Transfer ToolUnofficial
۱۹۹۸TCPUDPCisco X.25 over TCP (XOT) serviceOfficial
۲۰۰۰TCPUDPCisco SCCP (Skinny)Official
۲۰۰۱UDPCAPTAN Test Stand SystemUnofficial
۲۰۰۲TCPSecure Access Control Server (ACS) for WindowsUnofficial
۲۰۱۰TCPArtemis: Spaceship Bridge Simulator default portUnofficial
۲۰۱۲-۲۰۱۳TCPRemoticus ServerUnofficial
۲۰۳۰Oracle services for Microsoft Transaction ServerUnofficial
۲۰۳۱TCPUDPmobrien-chat(http://chat.mobrien.com:2031)Official
۲۰۴۱TCPMail.Ru Agent communication protocolUnofficial
۲۰۴۹TCPUDPNetwork File SystemOfficial
۲۰۴۹UDPshilpOfficial
۲۰۵۳TCPknetd Kerberos de-multiplexorUnofficial
۲۰۵۶UDPCivilization 4 multiplayerUnofficial
۲۰۷۴TCPUDPVertel VMF SA (i.e. App.. SpeakFreely)Official
۲۰۸۰TCPUDPAutodesk NLM (FLEXlm)Official
۲۰۸۲TCPInfowave Mobility ServerOfficial
۲۰۸۲TCPCPanel defaultUnofficial
۲۰۸۳TCPSecure Radius Service (radsec)Official
۲۰۸۳TCPCPanel default SSLUnofficial
۲۰۸۶TCPGNUnetOfficial
۲۰۸۶TCPWebHost Manager defaultUnofficial
۲۰۸۷TCPWebHost Manager default SSLUnofficial
۲۰۹۵TCPCPanel default Web mailUnofficial
۲۰۹۶TCPCPanel default SSL Web mailUnofficial
۲۱۰۲TCPUDPzephyr-srv Project Athena Zephyr Notification Service serverOfficial
۲۱۰۳TCPUDPzephyr-clt Project Athena Zephyr Notification Service serv-hm connectionOfficial
۲۱۰۴TCPUDPzephyr-hm Project Athena Zephyr Notification Service hostmanagerOfficial
۲۱۰۵TCPUDPIBM MiniPayOfficial
۲۱۰۵TCPUDPeklogin Kerberos encrypted remote login (rlogin)Unofficial
۲۱۰۵TCPUDPzephyr-hm-srv Project Athena Zephyr Notification Service hm-serv connection (should use port 2102)Unofficial
۲۱۱۵TCPUDPMIS DepartmentUnofficial
۲۱۲۱TCPFTP proxyUnofficial
۲۱۴۲UDPTDMoIP (RFC 5087)Official
۲۱۴۴TCPIron Mountain LiveVault AgentUnofficial
۲۱۴۵TCPIron Mountain LiveVault AgentUnofficial
۲۱۵۶UDPTalari Reliable ProtocolOfficial
۲۱۶۰TCPAPC AgentOfficial
۲۱۶۱TCPAPC AgentOfficial
۲۱۸۱TCPUDPEForward-document transport systemOfficial
۲۱۹۰UDPTiVoConnect BeaconUnofficial
۲۱۹۵TCPApple Push Notification service LinkUnofficial
۲۱۹۶TCPApple Push Notification – Feedback LinkUnofficial
۲۲۰۰UDPTuxanci game serverUnofficial
۲۲۱۰UDPNOAAPORT Broadcast NetworkOfficial
۲۲۱۰TCPNOAAPORT Broadcast NetworkOfficial
۲۲۱۰TCPMikroTik Remote management for “The Dude”Unofficial
۲۲۱۱UDPEMWINOfficial
۲۲۱۱TCPEMWINOfficial
۲۲۱۱TCPMikroTik Secure management for “The Dude”Unofficial
۲۲۱۲UDPLeeCO POS Server ServiceOfficial
۲۲۱۲TCPLeeCO POS Server ServiceOfficial
۲۲۱۲TCPPort-A-Pour Remote WinBatchUnofficial
۲۲۱۹TCPUDPNetIQ NCAP ProtocolOfficial
۲۲۲۰TCPUDPNetIQ End2EndOfficial
۲۲۲۱TCPESET Anti-virus updatesUnofficial
۲۲۲۲TCPDirectAdmin default & ESET Remote AdministrationUnofficial
۲۲۲۳UDPMicrosoft Office OS X antipiracy network monitorUnofficial
۲۲۶۱TCPUDPCoMotion MasterOfficial
۲۲۶۲TCPUDPCoMotion BackupOfficial
۲۳۰۱TCPHP System Management Redirect to port 2381Unofficial
۲۳۰۲UDPArmA multiplayer (default for game)Unofficial
۲۳۰۲UDPHalo: Combat Evolved multiplayerUnofficial
۲۳۰۳UDPArmA multiplayer (default for server reporting) (default port for game +1)Unofficial
۲۳۰۵UDPArmA multiplayer (default for VoN) (default port for game +3)Unofficial
۲۳۲۳TCPPhilips TVs based on jointSPACEUnofficial
۲۳۶۹TCPDefault for BMC Software Control-M/Server—Configuration Agent, though often changed during installationOfficial
۲۳۷۰TCPDefault for BMC Software Control-M/Server—to allow the Control-M/Enterprise Manager to connect to the Control-M/Server, though often changed during installationOfficial
۲۳۷۹TCPKGS Go ServerUnofficial
۲۳۸۱TCPHP Insight Manager default for Web serverUnofficial
۲۳۹۹TCPFileMaker Data Access Layer (ODBC/JDBC)Official
۲۴۰۱TCPCVS version control systemUnofficial
۲۴۰۴TCPIEC 60870-5 -104, used to send electric power telecontrol messages between two systems via directly connected data circuitsOfficial
۲۴۲۰UDPWestell Remote AccessOfficial
۲۴۲۴TCPOrientDB database listening for Binary client connectionsOfficial
۲۴۲۷UDPCisco MGCPOfficial
۲۴۴۷TCPUDPovwdb—OpenView Network Node Manager (NNM) daemonOfficial
۲۴۶۳TCPUDPLSI RAID Management formerly Symbios LogicOfficial
۲۴۸۰TCPOrientDB database listening for HTTP client connectionsOfficial
۲۴۸۳TCPUDPOracle database listening for unsecure client connections to the listener, replaces port 1521Official
۲۴۸۴TCPUDPOracle database listening for SSL client connections to the listenerOfficial
۲۵۰۰TCPTHEÒSMESSENGER listening for TheòsMessenger client connectionsOfficial
۲۵۰۱TCPTheosNet-Admin listening for TheòsMessenger client connectionsOfficial
۲۵۱۸TCPUDPWillyOfficial
۲۵۲۵TCPSMTP alternateUnofficial
۲۵۳۵TCPMADCAP – Multicast Address Dynamic Client Allocation ProtocolOfficial
۲۵۴۶TCPUDPEVault data protection servicesUnofficial
۲۵۹۳TCPUDPRunUO—Ultima Online serverUnofficial
۲۵۹۸TCPnew ICA (Citrix) —when Session Reliability is enabled, TCP port 2598 replaces port 1494Unofficial
۲۵۹۹TCPSonicWALL anti-spam traffic between Remote Analyzer (RA) and Control Center (CC)Unofficial
۲۶۱۰TCPTrackiT mobile device monitoringUnofficial
۲۶۱۲TCPUDPQPasa from MQSoftwareOfficial
۲۶۳۶TCPSolve ServiceOfficial
۲۶۳۸TCPSybase database listenerUnofficial
۲۶۴۱TCPUDPHDL Server from CNRIOfficial
۲۶۴۲TCPUDPTragicOfficial
۲۶۹۸TCPUDPCitel / MCK IVPIPOfficial
۲۷۰۰–۲۸۰۰TCPKnowShowGo P2POfficial
۲۷۱۰TCPXBT TrackerUnofficial
۲۷۱۰UDPXBT Tracker experimental UDP tracker extensionUnofficial
۲۷۱۰TCPKnuddels.deUnofficial
۲۷۳۵TCPUDPNetIQ Monitor ConsoleOfficial
۲۸۰۹TCPcorbaloc:iiop URL, per the CORBA 3.0.3 specificationOfficial
۲۸۰۹TCPIBM WebSphere Application Server (WAS) Bootstrap/rmi defaultUnofficial
۲۸۰۹UDPcorbaloc:iiop URL, per the CORBA 3.0.3 specification.Official
۲۸۱۱TCPgsi ftp, per the GridFTP specificationOfficial
۲۸۲۷TCPI2P Basic Open Bridge APIUnofficial
۲۸۶۸TCPUDPNorman Proprietary Event Protocol NPEPOfficial
۲۹۴۴UDPMegaco text H.248Unofficial
۲۹۴۵UDPMegaco binary (ASN.1) H.248Unofficial
۲۹۴۷TCPgpsd GPS daemonOfficial
۲۹۴۸TCPUDPWAP-push Multimedia Messaging Service (MMS)Official
۲۹۴۹TCPUDPWAP-pushsecure Multimedia Messaging Service (MMS)Official
۲۹۶۷TCPSymantec AntiVirus Corporate EditionUnofficial
۳۰۰۰TCPMiralix License serverUnofficial
۳۰۰۰TCPCloud9 Integrated Development Environment serverUnofficial
۳۰۰۰UDPDistributed Interactive Simulation (DIS), modifiable defaultUnofficial
۳۰۰۰TCPRuby on Rails development defaultUnofficial
۳۰۰۱TCPMiralix Phone MonitorUnofficial
۳۰۰۱TCPOpsware server (Satellite)Unofficial
۳۰۰۲TCPMiralix CSTAUnofficial
۳۰۰۳TCPMiralix GreenBox APIUnofficial
۳۰۰۴TCPMiralix InfoLinkUnofficial
۳۰۰۵TCPMiralix TimeOutUnofficial
۳۰۰۶TCPMiralix SMS Client ConnectorUnofficial
۳۰۰۷TCPMiralix OM ServerUnofficial
۳۰۰۸TCPMiralix ProxyUnofficial
۳۰۱۷TCPMiralix IVR and VoicemailUnofficial
۳۰۲۵TCPnetpd.orgUnofficial
۳۰۳۰TCPUDPNetPanzerUnofficial
۳۰۴۰TCPUDPPandaROM Update Service PortOfficial
۳۰۵۰TCPUDPgds_db (Interbase/Firebird)Official
۳۰۵۱TCPUDPGalaxy Server (Gateway Ticketing Systems)Official
۳۰۵۲TCPUDPAPC PowerChute NetworkOfficial
۳۰۷۴TCPUDPNAT / Xbox LIVE and/or Games for Windows – LIVEOfficial
۳۱۰۰TCPSMAUSA OpCon Scheduler as the default listen portOfficial
۳۱۰۱TCPBlackBerry Enterprise Server communication to cloudUnofficial
۳۱۱۹TCPD2000 Entis/Actis Application serverOfficial
۳۱۲۸TCPWeb caches and the default for the Squid (software)Unofficial
۳۱۲۸TCPTatsoft default client connectionUnofficial
۳۱۶۲TCPUDPSFLM (Standard Floating License Manager)Official
۳۲۲۵TCPUDPFCIP (Fiber Channel over Internet Protocol)Official
۳۲۳۳TCPUDPWhiskerControl research control protocolOfficial
۳۲۳۵TCPUDPGalaxy Network Service (Gateway Ticketing Systems)Official
۳۲۶۰TCPiSCSI targetOfficial
۳۲۶۸TCPUDPmsft-gc, Microsoft Global Catalog (LDAP service which contains data from Active Directory forests)Official
۳۲۶۹TCPUDPmsft-gc-ssl, Microsoft Global Catalog over SSL (similar to port 3268, LDAP over SSL)Official
۳۲۸۳TCPApple Remote Desktop reporting (officially Net Assistant, referring to an earlier product)Official
۳۲۹۰UDPUsed by VATSIM, the Virtual Air Traffic Simulation network for voice communication.Unofficial
۳۲۹۹TCPSAP-Router (routing application proxy for SAP R/3)Unofficial
۳۳۰۰TCPUDPDebate Gopher backend database systemUnofficial
۳۳۰۵TCPUDPodette-ftp, Odette File Transfer Protocol (OFTP)Official
۳۳۰۶TCPUDPMySQL database systemOfficial
۳۳۱۳TCPVerisys file integrity monitoring softwareUnofficial
۳۳۳۳TCPNetwork Caller ID serverUnofficial
۳۳۳۳TCPCruiseControl.rbUnofficial
۳۳۸۶TCPUDPGTP’ ۳GPP GSM/UMTS CDR logging protocolOfficial
۳۳۸۹TCPUDPMicrosoft Terminal Server (RDP) officially registered as Windows Based Terminal (WBT) – LinkOfficial
۳۳۹۶TCPUDPNovell NDPS Printer AgentOfficial
۳۴۱۲TCPUDPxmlBlasterOfficial
۳۴۵۵TCPUDP[RSVP] Reservation ProtocolOfficial
۳۴۲۳TCPXware xTrm Communication ProtocolOfficial
۳۴۲۴TCPXware xTrm Communication Protocol over SSLOfficial
۳۴۷۸TCPUDPSTUN, a protocol for NAT traversalOfficial
۳۴۷۸TCPUDPTURN, a protocol for NAT traversalOfficial
۳۴۸۳UDPSlim Devices discovery protocolOfficial
۳۴۸۳TCPSlim Devices SlimProto protocolOfficial
۳۴۹۳TCPUDPNetwork UPS Tools (NUT)Official
۳۵۱۶TCPUDPSmartcard PortOfficial
۳۵۲۷UDPMicrosoft Message QueuingOfficial
۳۵۳۵TCPSMTP alternateUnofficial
۳۵۳۷TCPUDPni-visa-remoteUnofficial
۳۵۴۴UDPTeredo tunnelingOfficial
۳۶۰۵UDPComCam IO PortOfficial
۳۶۰۶TCPUDPSplitlock ServerOfficial
۳۶۳۲TCPdistributed compilerOfficial
۳۶۸۹TCPDigital Audio Access Protocol (DAAP)—used by Apple’s iTunes and AirPort ExpressOfficial
۳۶۹۰TCPUDPSubversion (SVN) version control systemOfficial
۳۷۰۲TCPUDPWeb Services Dynamic Discovery (WS-Discovery), used by various components of Windows VistaOfficial
۳۷۲۴TCPUDPUsed by some Blizzard gamesOfficial
۳۷۲۴TCPClub Penguin Disney online game for kidsUnofficial
۳۷۸۴TCPUDPVoIP program used by VentriloUnofficial
۳۷۸۵UDPVoIP program used by VentriloUnofficial
۳۷۹۹UDPRADIUS change of authorizationUnofficial
۳۸۰۰TCPUsed by HGG programsUnofficial
۳۸۲۵TCPUsed by RedSeal Networks client/server connectionUnofficial
۳۸۲۶TCPUDPWarMUX game serverOfficial
۳۸۲۶TCPUsed by RedSeal Networks client/server connectionUnofficial
۳۸۳۵TCPUsed by RedSeal Networks client/server connectionUnofficial
۳۸۸۰TCPUDPIGRSOfficial
۳۸۶۸TCPSCTPDiameter base protocol (RFC 3588)Official
۳۸۷۲TCPOracle Management Remote AgentUnofficial
۳۸۹۹TCPRemote AdministratorUnofficial
۳۹۰۰TCPudt_os, IBM UniData UDT OSOfficial
۳۹۴۵TCPUDPEMCADS service, a Giritech product used by G/OnOfficial
۳۹۷۸TCPUDPOpenTTD game (masterserver and content service)Unofficial
۳۹۷۹TCPUDPOpenTTD gameUnofficial
۳۹۹۹TCPUDPNorman distributed scanning serviceOfficial
۴۰۰۰TCPUDPDiablo II gameUnofficial
۴۰۰۱TCPMicrosoft Ants gameUnofficial
۴۰۰۷TCPPrintBuzzer printer monitoring socket serverUnofficial
۴۰۱۸TCPUDPprotocol information and warningsOfficial
۴۰۳۵TCPTCPIBM Rational Developer for System z Remote System Explorer DaemonUnofficial
۴۰۴۵TCPUDPSolaris lockd NFS lock daemon/managerUnofficial
۴۰۶۹UDPMinger Email Address Verification ProtocolOfficial
۴۰۸۹TCPUDPOpenCORE Remote Control ServiceOfficial
۴۰۹۳TCPUDPPxPlus Client server interface ProvideXOfficial
۴۰۹۶TCPUDPAscom Timeplex BRE (Bridge Relay Element)Official
۴۱۰۰WatchGuard authentication applet defaultUnofficial
۴۱۰۵TCPUDPShofar (ShofarNexus)Official
۴۱۱۱TCPXgridOfficial
۴۱۱۶TCPUDPSmartcard-TLSOfficial
۴۱۲۵TCPMicrosoft Remote Web Workplace administrationUnofficial
۴۱۷۲TCPUDPTeradici PCoIPOfficial
۴۲۰۱TCPTinyMUD and various derivativesUnofficial
۴۲۲۶TCPUDPAleph One (game)Unofficial
۴۲۲۴TCPCisco Audio Session TunnelingUnofficial
۴۲۴۲TCPReverse Battle TetrisUnofficial
۴۲۴۲TCPOrthanc – Default DICOM portUnofficial
۴۲۴۳TCPCrashPlanUnofficial
۴۳۲۱TCPReferral Whois (RWhois) ProtocolOfficial
۴۳۲۳UDPLincoln Electric’s ArcLink/XTUnofficial
۴۴۳۳-۴۴۳۶TCPAxence nVisionUnofficial
۴۴۴۴-۴۴۴۵TCPI2P HTTP/S proxyUnofficial
۴۴۸۶TCPUDPIntegrated Client Message Service (ICMS)Official
۴۵۰۰UDPIPSec NAT Traversal (RFC 3947)Official
۴۵۰۲-۴۵۳۴TCPMicrosoft Silverlight connectable ports under non-elevated trustOfficial
۴۵۳۴UDPArmagetron Advanced default server portUnofficial
۴۵۶۷TCPSinatra default server port in development mode (HTTP)Unofficial
۴۵۶۹UDPInter-Asterisk eXchange (IAX2)Official
۴۶۱۰–۴۶۴۰TCPQualiSystems TestShell Suite ServicesUnofficial
۴۶۶۲UDPOrbitNet Message ServiceOfficial
۴۶۶۲TCPOrbitNet Message ServiceOfficial
۴۶۶۲TCPDefault for older versions of eMuleUnofficial
۴۶۶۴TCPGoogle Desktop SearchUnofficial
۴۶۶۵TCPTardis Beacon Tcp-control of first worm that re-writes time by compiling from code in cleartext.Official
۴۶۷۲UDPDefault for older versions of eMuleUnofficial
۴۷۱۱TCPeMule optional web interfaceUnofficial
۴۷۱۱TCPMcAfee Web Gateway 7 – Default GUI Port HTTPUnofficial
۴۷۱۲TCPMcAfee Web Gateway 7 – Default GUI Port HTTPSUnofficial
۴۷۱۳TCPPulseAudio sound serverUnofficial
۴۷۲۸TCPComputer Associates Desktop and Server Management (DMP)/Port MultiplexerOfficial
۴۷۳۰TCPUDPGearman‘ job serverOfficial
۴۷۳۲UDPDigital Airways‘ OHM server’s commands to mobile devices (used mainly for binary SMS)Official
۴۷۴۷TCPApprenticeUnofficial
۴۷۵۰TCPBladeLogic AgentUnofficial
۴۷۵۳TCPUDPSIMON (service and discovery)Official
۴۸۴۰TCPUDPOPC UA TCP Protocol for OPC Unified Architecture from OPC FoundationOfficial
۴۸۴۳TCPUDPOPC UA TCP Protocol over TLS/SSL for OPC Unified Architecture from OPC FoundationOfficial
۴۸۴۷TCPUDPWeb Fresh Communication, Quadrion Software & Odorless EntertainmentOfficial
۴۸۹۴TCPUDPLysKOM Protocol AOfficial
۴۸۹۹TCPUDPRadmin remote administration toolOfficial
۴۹۴۹TCPMunin Resource Monitoring ToolOfficial
۴۹۵۰TCPUDPCylon Controls UC32 Communications PortOfficial
۴۹۸۲TCPUDPSolar Data Log (JK client app for PV solar inverters)Unofficial
۴۹۹۳TCPUDPHome FTP Server web Interface Default PortUnofficial
۵۰۰۰TCPcommplex-mainOfficial
۵۰۰۰TCPUPnP—Windows network device interoperabilityUnofficial
۵۰۰۰TCPUDPVTunVPN SoftwareUnofficial
۵۰۰۰UDPFlightGear multiplayerUnofficial
۵۰۰۰TCPSynology Inc. Management Console, File Station, Audio StationUnofficial
۵۰۰۱TCPcommplex-linkOfficial
۵۰۰۱TCPSlingbox and SlingplayerUnofficial
۵۰۰۱TCPIperf (Tool for measuring TCP and UDP bandwidth performance)Unofficial
۵۰۰۱UDPIperf (Tool for measuring TCP and UDP bandwidth performance)Unofficial
۵۰۰۱TCPSynology Inc. Secured Management Console, File Station, Audio StationUnofficial
۵۰۰۲TCPSOLICARD ARXUnofficial
۵۰۰۲UDPDrobo DashboardUnofficial
۵۰۰۳TCPUDPFileMakerOfficial
۵۰۰۴TCPUDPRTP (Real-time Transport Protocol) media data (RFC 3551, RFC 4571)Official
۵۰۰۴DCCPRTP (Real-time Transport Protocol) media data (RFC 3551, RFC 4571)Official
۵۰۰۵TCPUDPRTP (Real-time Transport Protocol) control protocol (RFC 3551, RFC 4571)Official
۵۰۰۵DCCPRTP (Real-time Transport Protocol) control protocol (RFC 3551, RFC 4571)Official
۵۰۱۰TCPUDPRegistered to: TelePath (the IBM FlowMark workflow-management system messaging platform)The TCP port is now used for: IBM WebSphere MQ WorkflowOfficial
۵۰۱۱TCPUDPTelePath (the IBM FlowMark workflow-management system messaging platform)Official
۵۰۲۹TCPSonic Robo Blast 2 : MultiplayerUnofficial
۵۰۳۱TCPUDPAVM CAPI-over-TCP (ISDN over Ethernet tunneling)Unofficial
۵۰۳۷TCPAndroid ADB serverUnofficial
۵۰۵۰TCPYahoo! MessengerUnofficial
۵۰۵۱TCPita-agent Symantec Intruder AlertOfficial
۵۰۶۰TCPUDPSession Initiation Protocol (SIP)Official
۵۰۶۱TCPSession Initiation Protocol (SIP) over TLSOfficial
۵۰۷۰TCPBinary Floor Control Protocol (BFCP), published as RFC 4582, is a protocol that allows for an additional video channel (known as the content channel) alongside the main video channel in a video-conferencing call that uses SIP. Also used for Session Initiation Protocol (SIP) preferred port for PUBLISH on SIP Trunk to Cisco Unified Presence Server (CUPS)Unofficial
۵۰۸۲TCPUDPQpur Communication ProtocolOfficial
۵۰۸۳TCPUDPQpur File ProtocolOfficial
۵۰۸۴TCPUDPEPCglobal Low Level Reader Protocol (LLRP)Official
۵۰۸۵TCPUDPEPCglobal Low Level Reader Protocol (LLRP) over TLSOfficial
۵۰۹۳UDPSafeNet, Inc Sentinel LM, Sentinel RMS, License Manager, Client-to-ServerOfficial
۵۰۹۹TCPUDPSafeNet, Inc Sentinel LM, Sentinel RMS, License Manager, Server-to-ServerOfficial
۵۱۰۴TCPIBM Tivoli Framework NetCOOL/Impact HTTP ServiceUnofficial
۵۱۰۶TCPA-Talk Common connectionUnofficial
۵۱۰۷TCPA-Talk Remote server connectionUnofficial
۵۱۰۸TCPVPOP3 Mail Server WebmailUnofficial
۵۱۰۹TCPUDPVPOP3 Mail Server StatusUnofficial
۵۱۱۰TCPProRat ServerUnofficial
۵۱۲۱TCPNeverwinter NightsUnofficial
۵۱۲۴TCPUDPTorgaNET (Micronational Darknet)Unofficial
۵۱۲۵TCPUDPTorgaNET (Micronational Intelligence Darknet)Unofficial
۵۱۵۰TCPUDPATMP Ascend Tunnel Management ProtocolOfficial
۵۱۵۰TCPUDPMalware Cerberus RATUnofficial
۵۱۵۱TCPESRI SDE InstanceOfficial
۵۱۵۱UDPESRI SDE Remote StartOfficial
۵۱۵۴TCPUDPBZFlagOfficial
۵۱۷۶TCPConsoleWorks default UI interfaceUnofficial
۵۱۹۰TCPICQ and AOL Instant MessengerOfficial
۵۲۲۲TCPExtensible Messaging and Presence Protocol (XMPP) client connectionOfficial
۵۲۲۳TCPExtensible Messaging and Presence Protocol (XMPP) client connection over SSLUnofficial
۵۲۲۸TCPHP Virtual Room ServiceOfficial
۵۲۲۸TCPGoogle Play, Android Cloud to Device Messaging Service, Google Cloud MessagingUnofficial
۵۲۴۶UDPControl And Provisioning of Wireless Access Points (CAPWAP) CAPWAP controlOfficial
۵۲۴۷UDPControl And Provisioning of Wireless Access Points (CAPWAP) CAPWAP dataOfficial
۵۲۶۹TCPExtensible Messaging and Presence Protocol (XMPP) server connectionOfficial
۵۲۸۰TCPExtensible Messaging and Presence Protocol (XMPP) XEP-0124: Bidirectional-streams Over Synchronous HTTP (BOSH)Official
۵۲۸۱TCPUndo License ManagerOfficial
۵۲۸۱TCPExtensible Messaging and Presence Protocol (XMPP)Unofficial
۵۲۹۸TCPUDPExtensible Messaging and Presence Protocol (XMPP)Official
۵۳۱۰TCPUDPOutlaws (1997 video game). Both UDP and TCP are reserved, but only UDP is usedOfficial
۵۳۴۹TCPSTUN, a protocol for NAT traversal (UDP is reserved)Official
۵۳۴۹TCPTURN, a protocol for NAT traversal (UDP is reserved)Official
۵۳۵۱TCPUDPNAT Port Mapping Protocol—client-requested configuration for inbound connections through network address translatorsOfficial
۵۳۵۳UDPMulticast DNS (mDNS)Official
۵۳۵۵TCPUDPLLMNR—Link-Local Multicast Name Resolution, allows hosts to perform name resolution for hosts on the same local link (only provided by Windows Vista and Server 2008)Official
۵۳۵۷TCPUDPWeb Services for Devices (WSDAPI) (only provided by Windows Vista, Windows 7 and Server 2008)Unofficial
۵۳۵۸TCPUDPWSDAPI Applications to Use a Secure Channel (only provided by Windows Vista, Windows 7 and Server 2008)Unofficial
۵۳۹۴UDPKega Fusion, a Sega multi-console emulatorUnofficial
۵۴۰۲TCPUDPmftp, Stratacache OmniCast content delivery system MFTP file sharing protocolOfficial
۵۴۰۵TCPUDPNetSupport ManagerOfficial
۵۴۱۲TCPUDPIBM Rational Synergy (Telelogic Synergy) (Continuus CM) Message RouterOfficial
۵۴۱۳TCPUDPWonderware SuiteLink serviceOfficial
۵۴۲۱TCPUDPNetSupport ManagerOfficial
۵۴۳۲TCPUDPPostgreSQL database systemOfficial
۵۴۳۳TCPBouwsoft file/webserverUnofficial
۵۴۴۵UDPCisco Unified Video AdvantageUnofficial
۵۴۵۰TCPOSIsoft PI Server Client AccessUnofficial
۵۴۵۷TCPOSIsoft PI Asset Framework Client AccessUnofficial
۵۴۵۸TCPOSIsoft PI Notifications Client AccessUnofficial
۵۴۹۵TCPIBM Cognos TM1 Admin serverUnofficial
۵۴۹۸TCPHotline tracker server connectionUnofficial
۵۴۹۹UDPHotline tracker server discoveryUnofficial
۵۵۰۰TCPVNC remote desktop protocol—for incoming listening viewer, Hotline control connectionUnofficial
۵۵۰۱TCPHotline file transfer connectionUnofficial
۵۵۱۷TCPSetiqueue Proxy server client for SETI@Home projectUnofficial
۵۵۵۰TCPHewlett-Packard Data ProtectorUnofficial
۵۵۵۵TCPFreeciv versions up to 2.0, Hewlett-Packard Data Protector, McAfee EndPoint Encryption Database Server, SAP, Default for Microsoft Dynamics CRM 4.0Unofficial
۵۵۵۶TCPUDPFreecivOfficial
۵۵۹۱TCPDefault for Tidal Enterprise Scheduler master-Socket used for communication between Agent-to-Master, though can be changedUnofficial
۵۶۳۱TCPpcANYWHEREdata, Symantec pcAnywhere (version 7.52 and later dataOfficial
۵۶۳۲UDPpcANYWHEREstat, Symantec pcAnywhere (version 7.52 and later) statusOfficial
۵۶۵۶TCPIBM Lotus Sametime p2p file transferUnofficial
۵۶۶۶TCPNRPE (Nagios)Unofficial
۵۶۶۷TCPNSCA (Nagios)Unofficial
۵۶۷۲TCPAMQPOfficial
۵۶۷۸UDPMikrotik RouterOS Neighbor Discovery Protocol (MNDP)Unofficial
۵۷۲۱TCPUDPKaseyaUnofficial
۵۷۲۳TCPOperations ManagerUnofficial
۵۷۴۱TCPUDPIDA Discover Port 1Official
۵۷۴۲TCPUDPIDA Discover Port 2Official
۵۸۰۰TCPVNC remote desktop protocol—for use over HTTPUnofficial
۵۸۱۴TCPUDPHewlett-Packard Support Automation (HP OpenView Self-Healing Services)Official
۵۸۵۰TCPCOMIT SE (PCR)Unofficial
۵۸۵۲TCPAdeona client: communications to OpenDHTUnofficial
۵۹۰۰TCPUDPVirtual Network Computing (VNC) remote desktop protocol (used by Apple Remote Desktop and others)Official
۵۹۱۲TCPDefault for Tidal Enterprise Scheduler agent-Socket used for communication between Master-to-Agent, though can be changedUnofficial
۵۹۳۸TCPUDPTeamViewer remote desktop protocolUnofficial
۵۹۸۴TCPUDPCouchDB database serverOfficial
۵۹۹۹TCPCVSup file update toolOfficial
۶۰۰۰TCPX11—used between an X client and server over the networkOfficial
۶۰۰۱UDPX11—used between an X client and server over the networkOfficial
۶۰۰۵TCPDefault for BMC Software Control-M/Server—Socket used for communication between Control-M processes—though often changed during installationOfficial
۶۰۰۵TCPDefault for Camfrog chat & cam clientUnofficial
۶۰۰۹TCPJD Edwards EnterpriseOne ERP system JDENet messaging client listenerUnofficial
۶۰۵۰TCPArcserve backupUnofficial
۶۰۵۰TCPNortel softwareUnofficial
۶۰۵۱TCPArcserve backupUnofficial
۶۰۷۲TCPiOperator Protocol Signal PortUnofficial
۶۰۸۶TCPPDTP—FTP like file server in a P2P networkOfficial
۶۱۰۰TCPVizrt SystemUnofficial
۶۱۰۰TCPVentrilo This is the authentication port that must be allowed outbound for version 3 of VentriloOfficial
۶۱۰۱TCPBackup Exec Agent BrowserUnofficial
۶۱۱۰TCPUDPsoftcm, HP Softbench CMOfficial
۶۱۱۱TCPUDPspc, HP Softbench Sub-Process ControlOfficial
۶۱۱۲UDP“dtspcd”—a network daemon that accepts requests from clients to execute commands and launch applications remotelyOfficial
۶۱۱۲TCP“dtspcd”—a network daemon that accepts requests from clients to execute commands and launch applications remotelyOfficial
۶۱۱۲TCPBlizzard‘s Battle.net gaming service and some games,ArenaNet gaming service, Relic gaming serviceUnofficial
۶۱۱۲TCPClub Penguin Disney online game for kidsUnofficial
۶۱۱۳TCPClub Penguin Disney online game for kids, Used by some Blizzard gamesUnofficial
۶۱۲۹TCPDameWare Remote ControlOfficial
۶۲۵۷UDPWinMX (see also 6699)Unofficial
۶۲۶۰TCPUDPplanet M.U.L.E.Unofficial
۶۲۶۲TCPSybase Advantage Database ServerUnofficial
۶۳۲۴TCPUDPHall Research Device discovery and configurationOfficial
۶۳۴۳UDPSFlow, sFlow traffic monitoringOfficial
۶۳۴۶TCPUDPgnutella-svc, gnutella (FrostWire, Limewire, Shareaza, etc.)Official
۶۳۴۷TCPUDPgnutella-rtr, Gnutella alternateOfficial
۶۳۵۰TCPUDPApp Discovery and Access ProtocolOfficial
۶۳۸۹TCPEMC CLARiiONUnofficial
۶۴۳۲TCPPgBouncer – A connection pooler for PostgreSQLOfficial
۶۴۴۴TCPUDPSun Grid Engine—Qmaster ServiceOfficial
۶۴۴۵TCPUDPSun Grid Engine—Execution ServiceOfficial
۶۵۰۲TCPUDPNetop Business Solutions – NetOp Remote ControlUnofficial
۶۵۰۳UDPNetop Business Solutions – NetOp SchoolUnofficial
۶۵۱۴TCPSyslog over TLSOfficial
۶۵۱۵TCPUDPElipse RPC Protocol (REC)Official
۶۵۲۲TCPGobby (and other libobby-based software)Unofficial
۶۵۲۳TCPGobby 0.5 (and other libinfinity-based software)Unofficial
۶۵۴۳UDPParadigm Research & Development Jetnet defaultUnofficial
۶۵۶۶TCPSANE (Scanner Access Now Easy)—SANE network scanner daemonUnofficial
۶۵۶۰-۶۵۶۱TCPSpeech-Dispatcher daemonUnofficial
۶۵۷۱Windows Live FolderShare clientUnofficial
۶۶۰۰TCPMusic Player Daemon (MPD)Unofficial
۶۶۱۹TCPUDPodette-ftps, Odette File Transfer Protocol (OFTP) over TLS/SSLOfficial
۶۶۴۶UDPMcAfee Network AgentUnofficial
۶۶۶۰–۶۶۶۴TCPInternet Relay Chat (IRC)Unofficial
۶۶۶۵–۶۶۶۹TCPInternet Relay Chat (IRC)Official
۶۶۷۹TCPUDPOsorno Automation Protocol (OSAUT)Official
۶۶۷۹TCPIRC SSL (Secure Internet Relay Chat)—often usedUnofficial
۶۶۹۷TCPIRC SSL (Secure Internet Relay Chat)—often usedUnofficial
۶۶۹۹TCPWinMX (see also 6257)Unofficial
۶۷۰۲TCPDefault for Tidal Enterprise Scheduler client-Socket used for communication between Client-to-Master, though can be changedUnofficial
۶۷۱۵TCPAberMUD and derivatives default portUnofficial
۶۷۷۱UDPPolycom server broadcastUnofficial
۶۷۸۹TCPCampbell Scientific Loggernet SoftwareUnofficial
۶۷۸۹TCPBucky’s Instant Messaging ProgramUnofficial
۶۸۸۱–۶۸۸۷TCPUDPBitTorrent part of full range of ports used most oftenUnofficial
۶۸۸۸TCPUDPMUSEOfficial
۶۸۸۸TCPUDPBitTorrent part of full range of ports used most oftenUnofficial
۶۸۸۹–۶۸۹۰TCPUDPBitTorrent part of full range of ports used most oftenUnofficial
۶۸۹۱–۶۹۰۰TCPUDPBitTorrent part of full range of ports used most oftenUnofficial
۶۸۹۱–۶۹۰۰TCPUDPWindows Live Messenger (File transfer)Unofficial
۶۹۰۱TCPUDPWindows Live Messenger (Voice)Unofficial
۶۹۰۱TCPUDPBitTorrent part of full range of ports used most oftenUnofficial
۶۹۰۲–۶۹۶۸TCPUDPBitTorrent part of full range of ports used most oftenUnofficial
۶۹۶۹TCPUDPacmsodaOfficial
۶۹۶۹TCPBitTorrent trackerUnofficial
۶۹۷۰–۶۹۹۹TCPUDPBitTorrent part of full range of ports used most oftenUnofficial
۷۰۰۰TCPDefault for Vuze‘s built in HTTPS Bittorrent TrackerUnofficial
۷۰۰۰TCPAvira Server Management ConsoleUnofficial
۷۰۰۱TCPAvira Server Management ConsoleUnofficial
۷۰۰۱TCPDefault for BEA WebLogic Server‘s HTTP server, though often changed during installationUnofficial
۷۰۰۲TCPDefault for BEA WebLogic Server‘s HTTPS server, though often changed during installationUnofficial
۷۰۰۵TCPDefault for BMC Software Control-M/Server and Control-M/Agent for Agent-to-Server, though often changed during installationUnofficial
۷۰۰۶TCPDefault for BMC Software Control-M/Server and Control-M/Agent for Server-to-Agent, though often changed during installationUnofficial
۷۰۱۰TCPDefault for Cisco AON AMC (AON Management Console)Unofficial
۷۰۲۲TCPDatabase mirroring endpointsUnofficial
۷۰۲۳UDPBryan Wilcutt T2-NMCS Protocol for SatCom ModemsOfficial
۷۰۲۵TCPZimbra LMTP [mailbox]—local mail deliveryUnofficial
۷۰۴۷TCPZimbra conversion serverUnofficial
۷۰۸۰Sepialine Argos Communications portUnofficial
۷۱۳۳TCPEnemy Territory: Quake WarsUnofficial
۷۱۴۴TCPPeercastUnofficial
۷۱۴۵TCPPeercastUnofficial
۷۱۷۱TCPTibiaUnofficial
۷۳۰۶TCPZimbra mysql [mailbox]Unofficial
۷۳۰۷TCPZimbra mysql [logger]Unofficial
۷۳۱۲UDPSibelius License ServerUnofficial
۷۳۹۶TCPWeb control interface for Folding@home v7.3.6 and laterUnofficial
۷۴۰۰TCPUDPRTPS (Real Time Publish Subscribe) DDS DiscoveryOfficial
۷۴۰۱TCPUDPRTPS (Real Time Publish Subscribe) DDS User-TrafficOfficial
۷۴۰۲TCPUDPRTPS (Real Time Publish Subscribe) DDS Meta-TrafficOfficial
۷۴۷۳TCPUDPRise: The Vieneo ProvinceOfficial
۷۵۴۷TCPUDPCPE WAN Management Protocol Technical Report 069Official
۷۶۱۵TCPISL Online communication protocolUnofficial
۷۶۲۴TCPUDPInstrument Neutral Distributed InterfaceOfficial
۷۶۳۴TCPhddtemp – Utility to monitor hard drive temperatureUnofficial
۷۶۵۲-۷۶۵۴TCPI2P anonymizing overlay networkUnofficial
۷۶۵۵UDPI2P SAM Bridge Socket APIUnofficial
۷۶۵۶-۷۶۶۰TCPI2P anonymizing overlay networkUnofficial
۷۶۷۰TCPBrettspielWelt BSW Boardgame PortalUnofficial
۷۶۷۶TCPAqumin AlphaVision Remote Command InterfaceUnofficial
۷۷۰۰UDPP2P DC (RedHub)Unofficial
۷۷۰۷UDPKilling FloorUnofficial
۷۷۰۸UDPKilling FloorUnofficial
۷۷۱۷UDPKilling FloorUnofficial
۷۷۷۷TCPiChat server file transfer proxyUnofficial
۷۷۷۷TCPOracle Cluster File System 2Unofficial
۷۷۷۷TCPWindows backdoor program tini.exe defaultUnofficial
۷۷۷۷TCPXivio default Chat ServerUnofficial
۷۷۷۷TCPTerraria default serverUnofficial
۷۷۷۷UDPSan Andreas Multiplayer default serverUnofficial
۷۷۷۸TCPBad Trip MUDUnofficial
۷۷۷۷-۷۷۸۸UDPUnreal Tournament series default serverUnofficial
۷۷۷۷-۷۷۸۸TCPUnreal Tournament series default serverUnofficial
۷۷۸۷-۷۷۸۸TCPGFI EventsManager 7 & 8Official
۷۸۳۱TCPDefault used by Smartlaunch Internet Cafe Administration softwareUnofficial
۷۸۸۰TCPUDPPowerSchool Gradebook ServerUnofficial
۷۸۹۰TCPDefault that will be used by the iControl Internet Cafe Suite Administration softwareUnofficial
۷۹۱۵TCPDefault for YSFlight serverUnofficial
۷۹۳۵TCPFixed port used for Adobe Flash Debug Player to communicate with a debugger (Flash IDE, Flex Builder or fdb).Unofficial
۷۹۳۷-۹۹۳۶TCPUDPEMC2 (Legato) Networker or Sun Solstice BackupOfficial
۸۰۰۰UDPiRDMI (Intel Remote Desktop Management Interface)—sometimes erroneously used instead of port 8080Official
۸۰۰۰TCPiRDMI (Intel Remote Desktop Management Interface)—sometimes erroneously used instead of port 8080Official
۸۰۰۰TCPCommonly used for internet radio streams such as those using SHOUTcastUnofficial
۸۰۰۰TCPFreemakeVideoCapture service a part of Freemake Video DownloaderUnofficial
۸۰۰۰TCPNortel Contivity Router Firewall User Authentication (FWUA) default port numberUnofficial
۸۰۰۱TCPCommonly used for internet radio streams such as those using SHOUTcastUnofficial
۸۰۰۲TCPCisco Systems Unified Call Manager InterclusterUnofficial
۸۰۰۸TCPHTTP AlternateOfficial
۸۰۰۸TCPIBM HTTP Server administration defaultUnofficial
۸۰۰۹TCPajp13—Apache JServ Protocol AJP ConnectorUnofficial
۸۰۱۰TCPXMPP File transfersUnofficial
۸۰۱۱-۸۰۱۳TCPHTTP/TCP Symon Communications Event and Query EngineUnofficial
۸۰۱۴TCPHTTP/TCP Symon Communications Event and Query EngineUnofficial
۸۰۱۴TCPUDPPerseus SDR Receiver default remote connection portUnofficial
۸۰۲۰TCP۳۶۰Works SuperContainerUnofficial
۸۰۴۲TCPOrthanc – Default HTTP Port for GUIUnofficial
۸۰۶۹TCPOpenERP Default HTTP port (web interface and xmlrpc calls)Unofficial
۸۰۷۰TCPOpenERP Legacy netrpc protocolUnofficial
۸۰۷۴TCPGadu-GaduUnofficial
۸۰۷۵TCPKilling FloorUnofficial
۸۰۷۸TCPUDPDefault port for most Endless Online-based serversUnofficial
۸۰۸۰TCPHTTP alternate (http_alt)—commonly used for Web proxy and caching server, or for running a Web server as a non-root userOfficial
۸۰۸۰TCPApache TomcatUnofficial
۸۰۸۰UDPFilePhile Master/RelayUnofficial
۸۰۸۰TCPVermont Systems / RecTrac Vermont Systems RecTrac (WebTrac) network installerUnofficial
۸۰۸۱TCPHTTP alternate, VibeStreamer, e.g. McAfee ePolicy Orchestrator (ePO)Unofficial
۸۰۸۶TCPHELM Web Host Automation Windows Control PanelUnofficial
۸۰۸۶TCPKaspersky AV Control CenterUnofficial
۸۰۸۷TCPHosting Accelerator Control PanelUnofficial
۸۰۸۷TCPParallels Plesk Control PanelUnofficial
۸۰۸۷UDPKaspersky AV Control CenterUnofficial
۸۰۸۸TCPAsterisk (PBX) Web Configuration utility (GUI Addon)Unofficial
۸۰۸۹TCPSplunk DaemonUnofficial
۸۰۹۰TCPHTTP Alternate (http_alt_alt)—used as an alternative to port 8080Unofficial
۸۱۰۰TCPConsole Gateway License VerificationUnofficial
۸۱۱۱TCPJOSM Remote ControlUnofficial
۸۱۱۶UDPCheck Point Cluster Control ProtocolUnofficial
۸۱۱۸TCPPrivoxy—advertisement-filtering Web proxyOfficial
۸۱۲۳TCPPolipo Web proxyOfficial
۸۱۲۳TCPBukkit DynMap Default Webserver Bind AddressUnofficial
۸۱۹۲TCPSophos Remote Management SystemUnofficial
۸۱۹۳TCPSophos Remote Management SystemUnofficial
۸۱۹۴TCPSophos Remote Management SystemUnofficial
۸۱۹۴TCPBloomberg ApplicationUnofficial
۸۱۹۵TCPBloomberg ApplicationUnofficial
۸۲۰۰TCPGoToMyPCUnofficial
۸۲۲۲TCPVMware Server Management User Interface (insecure Web interface).See also port 8333Unofficial
۸۲۴۳TCPUDPHTTPS listener for Apache SynapseOfficial
۸۲۸۰TCPUDPHTTP listener for Apache SynapseOfficial
۸۲۹۱TCPWinbox—Default on a MikroTik RouterOS for a Windows application used to administer MikroTik RouterOSUnofficial
۸۳۰۳UDPTeeworlds ServerUnofficial
۸۳۳۱TCPMultiBit,Unofficial
۸۳۳۲TCPBitcoin JSON-RPC serverUnofficial
۸۳۳۳TCPBitcoinUnofficial
۸۳۳۳TCPVMware Server Management User Interface (secure Web interface). See also port 8222Unofficial
۸۴۰۰TCPUDPcvp, Commvault Unified Data ManagementOfficial
۸۴۴۲TCPUDPCyBro A-bus, Cybrotech Ltd.Official
۸۴۴۳TCPSW Soft Plesk Control Panel, Apache Tomcat SSL, Promise WebPAM SSL, McAfee ePolicy Orchestrator (ePO)Unofficial
۸۴۸۴TCPMapleStory Login ServerUnofficial
۸۵۰۰TCPUDPColdFusion Macromedia/Adobe ColdFusion default and Duke Nukem 3D—defaultUnofficial
۸۵۰۱TCPDukesterX —defaultUnofficial
۸۵۸۵TCPMapleStory Game ServerUnofficial
۸۵۸۶TCPMapleStory Game ServerUnofficial
۸۵۸۷TCPMapleStory Game ServerUnofficial
۸۵۸۸TCPMapleStory Game ServerUnofficial
۸۵۸۹TCPMapleStory Game ServerUnofficial
۸۶۰۱TCPWavestore CCTV protocolUnofficial
۸۶۰۲TCPUDPWavestore Notification protocolUnofficial
۸۶۴۲TCPLotus TravellerUnofficial
۸۶۹۱TCPUltra Fractal default server port for distributing calculations over network computersUnofficial
۸۷۰۱UDPSoftPerfect Bandwidth ManagerUnofficial
۸۷۰۲UDPSoftPerfect Bandwidth ManagerUnofficial
۸۷۶۷UDPTeamSpeak—defaultUnofficial
۸۷۶۸UDPTeamSpeak—alternateUnofficial
۸۷۷۸TCPEPOS Speech Synthesis SystemUnofficial
۸۸۳۴Nessus webUnofficial
۸۸۴۰TCPOpera Unite serverUnofficial
۸۸۸۰UDPcddbp-alt, CD DataBase (CDDB) protocol (CDDBP) alternateOfficial
۸۸۸۰TCPcddbp-alt, CD DataBase (CDDB) protocol (CDDBP) alternateOfficial
۸۸۸۰TCPWebSphere Application Server SOAP connector defaultUnofficial
۸۸۸۰TCPWin Media Streamer to Server SOAP connector defaultUnofficial
۸۸۸۱TCPAtlasz Informatics Research Ltd Secure Application ServerUnofficial
۸۸۸۱TCPNetflexity Inc QFlex – IBM WebSphere MQ monitoring software.Unofficial
۸۸۸۲TCPAtlasz Informatics Research Ltd Secure Application ServerUnofficial
۸۸۸۳TCPUDPSecure MQ Telemetry Transport (MQTT over SSL)Official
۸۸۸۶TCPPPM3 (Padtec Management Protocol version 3)Unofficial
۸۸۸۷TCPHyperVM HTTPOfficial
۸۸۸۸TCPHyperVM HTTPSOfficial
۸۸۸۸TCPFreenet HTTPUnofficial
۸۸۸۸TCPUDPNewsEDGE serverOfficial
۸۸۸۸TCPSun Answerbook dwhttpd server (deprecated by docs.sun.com)Unofficial
۸۸۸۸TCPGNUmp3d HTTP music streaming and Web interfaceUnofficial
۸۸۸۸TCPLoLo Catcher HTTP Web interface (www.optiform.com)Unofficial
۸۸۸۸TCPD2GS Admin Console Telnet administration console for D2GS servers (Diablo 2)Unofficial
۸۸۸۸TCPEarthland Relams 2 Server (AU1_2)Unofficial
۸۸۸۸TCPMAMP ServerUnofficial
۸۸۸۹TCPMAMP ServerUnofficial
۸۸۸۹TCPEarthland Relams 2 Server (AU1_1)Unofficial
۸۹۳۷TCPTransaction Warehouse Data Service (TWDS)Official
۸۹۸۳TCPDefault for Apache SolrUnofficial
۸۹۹۸TCPI2P Monotone RepositoryUnofficial
۹۰۰۰TCPBuffalo LinkSystem Web accessUnofficial
۹۰۰۰TCPDBGpUnofficial
۹۰۰۰TCPSqueezeCenter web server & streamingUnofficial
۹۰۰۰UDPUDPCastUnofficial
۹۰۰۰TCPPlay! Framework web serverUnofficial
۹۰۰۱TCPUDPETL Service ManagerOfficial
۹۰۰۱Microsoft SharePoint authoring environmentUnofficial
۹۰۰۱cisco-xremote router configurationUnofficial
۹۰۰۱Tor network defaultUnofficial
۹۰۰۱TCPDBGp ProxyUnofficial
۹۰۰۱TCPHSQLDB default portUnofficial
۹۰۰۲Newforma Server commsUnofficial
۹۰۰۹TCPUDPPichat Server—Peer to peer chat softwareOfficial
۹۰۱۰TCPTISERVICEMANAGEMENT Numara Track-It!Unofficial
۹۰۲۰TCPWiT WiT ServicesOfficial
۹۰۲۵TCPWiT WiT ServicesOfficial
۹۰۳۰TCPTor often usedUnofficial
۹۰۴۳TCPWebSphere Application Server Administration Console secureUnofficial
۹۰۵۰TCPTorUnofficial
۹۰۵۱TCPTorUnofficial
۹۰۶۰TCPWebSphere Application Server Administration ConsoleUnofficial
۹۰۸۰UDPglrpc, Groove Collaboration software GLRPCOfficial
۹۰۸۰TCPglrpc, Groove Collaboration software GLRPCOfficial
۹۰۸۰TCPWebSphere Application Server HTTP Transport (port 1) defaultUnofficial
۹۰۹۰TCPUDPWebSMUnofficial
۹۰۹۰TCPWebwasher, Secure Web, McAfee Web Gateway – Default Proxy PortUnofficial
۹۰۹۰TCPOpenfire Administration ConsoleUnofficial
۹۰۹۰TCPSqueezeCenter control (CLI)Unofficial
۹۰۹۱TCPOpenfire Administration Console (SSL Secured)Unofficial
۹۰۹۱TCPTransmission (BitTorrent client) Web InterfaceUnofficial
۹۱۰۰TCPPDL Data StreamOfficial
۹۱۰۱TCPUDPBacula DirectorOfficial
۹۱۰۲TCPUDPBacula File DaemonOfficial
۹۱۰۳TCPUDPBacula Storage DaemonOfficial
۹۱۰۵TCPUDPXadmin Control DaemonOfficial
۹۱۰۶TCPUDPAstergate Control DaemonOfficial
۹۱۰۷TCPAstergate-FAX Control DaemonOfficial
۹۱۱۰UDPSSMP Message protocolUnofficial
۹۱۱۹TCPUDPMXit Instant MessengerOfficial
۹۱۹۱TCPCatamount Software – PocketMoney SyncUnofficial
۹۱۹۹TCPAvtex LLC – qStatsUnofficial
۹۲۹۳TCPSony PlayStation RemotePlayUnofficial
۹۳۰۰TCPIBM Cognos 8 SOAP Business Intelligence and Performance ManagementUnofficial
۹۳۰۳UDPD-Link Shareport Share storage and MFP printersUnofficial
۹۳۰۹TCPUDPSony PlayStation Vita Host Collaboration WiFi Data TransferUnofficial
۹۳۰۶TCPSphinx Native APIOfficial
۹۳۱۲TCPSphinx SphinxQLOfficial
۹۴۱۸TCPUDPgit, Git pack transfer serviceOfficial
۹۴۲۰TCPMooseFS distributed file system—master server to chunk serversUnofficial
۹۴۲۱TCPMooseFS distributed file system—master server to clientsUnofficial
۹۴۲۲TCPMooseFS distributed file system—chunk servers to clientsUnofficial
۹۵۳۵TCPUDPmngsuite, LANDesk Management Suite Remote ControlOfficial
۹۵۳۶TCPUDPlaes-bf, IP Fabrics Surveillance buffering functionOfficial
۹۶۰۰UDPOmron FINS, OMRON FINS PLC communicationOfficial
۹۶۷۵TCPUDPSpiceworks Desktop, IT Helpdesk SoftwareUnofficial
۹۶۷۶TCPUDPSpiceworks Desktop, IT Helpdesk SoftwareUnofficial
۹۶۹۵UDPCCNxOfficial
۹۸۰۰TCPUDPWebDAV SourceOfficial
۹۸۰۰WebCT e-learning portalUnofficial
۹۸۷۵TCPClub Penguin Disney online game for kidsUnofficial
۹۸۹۸UDPMonkeyComOfficial
۹۸۹۸TCPMonkeyComOfficial
۹۸۹۸TCPTripwire—File Integrity Monitoring SoftwareUnofficial
۹۹۸۷UDPTeamSpeak 3 server default (voice) port (for the conflicting service see the IANA list)Unofficial
۹۹۹۶TCPUDPRyan’s App “Ryan’s App” Trading SoftwareOfficial
۹۹۹۶TCPUDPThe Palace “The Palace” Virtual Reality Chat software.—۵Official
۹۹۹۸TCPUDPThe Palace “The Palace” Virtual Reality Chat software.—۵Official
۹۹۹۹Hydranode—edonkey2000 TELNET controlUnofficial
۹۹۹۹TCPLantronix UDS-10/UDS100 RS-485 to Ethernet Converter TELNET controlUnofficial
۹۹۹۹Urchin Web AnalyticsUnofficial
۱۰۰۰۰Webmin—Web-based administration tool for Unix-like systemsUnofficial
۱۰۰۰۰BackupExecUnofficial
۱۰۰۰۰Ericsson Account Manager (avim)Unofficial
۱۰۰۰۱TCPLantronix UDS-10/UDS100 RS-485 to Ethernet Converter defaultUnofficial
۱۰۰۰۸TCPUDPOctopus Multiplexer, primary port for the CROMP protocol, which provides a platform-independent means for communication of objects across a networkOfficial
۱۰۰۰۹TCPUDPCross Fire, a multiplayer online First Person ShooterUnofficial
۱۰۰۱۰TCPOpen Object Rexx (ooRexx) rxapi daemonOfficial
۱۰۰۱۷AIX,NeXT, HPUX—rexd daemon controlUnofficial
۱۰۰۲۴TCPZimbra smtp [mta]—to amavis from postfixUnofficial
۱۰۰۲۵TCPZimbra smtp [mta]—back to postfix from amavisUnofficial
۱۰۰۵۰TCPUDPZabbix-AgentOfficial
۱۰۰۵۱TCPUDPZabbix-TrapperOfficial
۱۰۱۱۰TCPUDPNMEA 0183 Navigational Data. Transport of NMEA 0183 sentences over TCP or UDPOfficial
۱۰۱۱۳TCPUDPNetIQ EndpointOfficial
۱۰۱۱۴TCPUDPNetIQ QcheckOfficial
۱۰۱۱۵TCPUDPNetIQ EndpointOfficial
۱۰۱۱۶TCPUDPNetIQ VoIP AssessorOfficial
۱۰۱۷۲TCPIntuit Quickbooks clientUnofficial
۱۰۲۰۰TCPFRISK Software International‘s fpscand virus scanning daemon for Unix platformsUnofficial
۱۰۲۰۰TCPFRISK Software International‘s f-protd virus scanning daemon for Unix platformsUnofficial
۱۰۲۰۱–۱۰۲۰۴TCPFRISK Software International‘s f-protd virus scanning daemon for Unix platformsUnofficial
۱۰۳۰۱TCPVoiceIP-ACS UMP default device provisioning endpointUnofficial
۱۰۳۰۲TCPVoiceIP-ACS UMP default device provisioning endpoint (SSL)Unofficial
۱۰۳۰۸Lock-on: Modern Air CombatUnofficial
۱۰۴۸۰SWAT 4 Dedicated ServerUnofficial
۱۰۸۲۳UDPFarming Simulator 2011 Default ServerUnofficial
۱۰۸۹۱TCPJungle Disk (this port is opened by the Jungle Disk Monitor service on the localhost)Unofficial
۱۱۰۰۱TCPUDPmetasys ( Johnson Controls Metasys java AC control environment )Unofficial
۱۱۱۱۲TCPUDPACR/NEMA Digital Imaging and Communications in Medicine (DICOM)Official
۱۱۱۵۵TCPUDPTunngleUnofficial
۱۱۲۱۱TCPUDPmemcachedUnofficial
۱۱۲۳۵Savage:Battle for Newerth Server HostingUnofficial
۱۱۲۹۴Blood Quest Online ServerUnofficial
۱۱۳۷۱OpenPGP HTTP key serverOfficial
۱۱۵۷۶IPStor Server management communicationUnofficial
۱۲۰۱۰TCPElevateDB default database portUnofficial
۱۲۰۱۱TCPAxence nVisionUnofficial
۱۲۰۱۲TCPAxence nVisionUnofficial
۱۲۰۱۲TCPAudition Online Dance Battle, Korea Server—Status/Version CheckUnofficial
۱۲۰۱۲UDPAudition Online Dance Battle, Korea Server—Status/Version CheckUnofficial
۱۲۰۱۳TCPUDPAudition Online Dance Battle, Korea ServerUnofficial
۱۲۰۳۵UDPLinden Lab viewer to sim on SecondLifeUnofficial
۱۲۲۰۱UDPGELF ProtocolUnofficial
۱۲۲۲۲UDPLight Weight Access Point Protocol (LWAPP) LWAPP data (RFC 5412)Official
۱۲۲۲۳UDPLight Weight Access Point Protocol (LWAPP) LWAPP control (RFC 5412)Official
۱۲۳۴۵NetBus—remote administration tool (often Trojan horse). Also used by NetBuster. Little Fighter 2 (TCP).Unofficial
۱۲۴۸۹TCPNSClient/NSClient++/NC_Net (Nagios)Unofficial
۱۲۹۷۵TCPLogMeIn Hamachi (VPN tunnel software; also port 32976)—used to connect to Mediation Server (bibi.hamachi.cc); will attempt to use SSL (TCP port 443) if both 12975 & 32976 fail to connectUnofficial
۱۲۹۹۸–۱۲۹۹۹UDPTakenaka RDI Mirror World on SecondLifeUnofficial
۱۳۰۰۰–۱۳۰۵۰UDPLinden Lab viewer to sim on SecondLifeUnofficial
۱۳۰۰۸TCPUDPCross Fire, a multiplayer online First Person ShooterUnofficial
۱۳۰۷۵TCPDefault for BMC Software Control-M/Enterprise Manager Corba communication, though often changed during installationرسمی
۱۳۱۹۵-۱۳۱۹۶TCPUDPOntolux Ontolux 2DUnofficial
۱۳۳۳۷-۱۳۳۴۰TCPUDPÆtherNet peer-to-peer networkingUnofficial
۱۳۷۲۰TCPUDPSymantec NetBackup—bprd (formerly VERITAS)رسمی
۱۳۷۲۱TCPUDPSymantec NetBackup—bpdbm (formerly VERITAS)رسمی
۱۳۷۲۴TCPUDPSymantec Network Utility—vnetd (formerly VERITAS)رسمی
۱۳۷۸۲TCPUDPSymantec NetBackup—bpcd (formerly VERITAS)رسمی
۱۳۷۸۳TCPUDPSymantec VOPIED protocol (formerly VERITAS)رسمی
۱۳۷۸۵TCPUDPSymantec NetBackup Database—nbdb (formerly VERITAS)رسمی
۱۳۷۸۶TCPUDPSymantec nomdb (formerly VERITAS)رسمی
۱۴۴۳۹TCPAPRS UI-View Amateur Radio UI-WebServerUnofficial
۱۴۵۶۷UDPBattlefield 1942 and modsUnofficial
۱۴۹۰۰TCPK3 SYSPRO K3 Framework WCF BackboneUnofficial
۱۵۰۰۰TCPpsyBNCUnofficial
۱۵۰۰۰TCPWesnothUnofficial
۱۵۰۰۰TCPKaspersky Network AgentUnofficial
۱۵۰۰۰TCPhydap, Hypack Hydrographic Software Packages Data Acquisitionرسمی
۱۵۰۰۰UDPhydap, Hypack Hydrographic Software Packages Data Acquisitionرسمی
۱۵۵۵۶TCPUDPJeex.EU Artesia (direct client-to-db.service)Unofficial
۱۵۵۶۷UDPBattlefield Vietnam and modsUnofficial
۱۵۳۴۵TCPUDPXPilot Contactرسمی
۱۶۰۰۰TCPshroudBNCUnofficial
۱۶۰۸۰TCPMac OS X Server Web (HTTP) service with performance cacheUnofficial
۱۶۲۰۰TCPOracle Universal Content Management Content ServerUnofficial
۱۶۲۵۰TCPOracle Universal Content Management Inbound RefineryUnofficial
۱۶۳۸۴UDPIron Mountain Digital online backupUnofficial
۱۶۵۶۷UDPBattlefield 2 and modsUnofficial
۱۷۵۰۰TCPUDPDropbox LanSync Protocol (db-lsp); used to synchronize file catalogs between Dropbox clients on your local network.رسمی
۱۸۰۱۰TCPSuper Dancer Online Extreme(SDO-X)—CiB Net Station Malaysia ServerUnofficial
۱۸۱۰۴TCPRAD PDF Serviceرسمی
۱۸۱۸۰TCPDART Reporting serverUnofficial
۱۸۲۰۰TCPUDPAudition Online Dance Battle, AsiaSoft Thailand Server—Status/Version CheckUnofficial
۱۸۲۰۱TCPUDPAudition Online Dance Battle, AsiaSoft Thailand ServerUnofficial
۱۸۲۰۶TCPUDPAudition Online Dance Battle, AsiaSoft Thailand Server—FAM DatabaseUnofficial
۱۸۳۰۰TCPUDPAudition Online Dance Battle, AsiaSoft SEA Server—Status/Version CheckUnofficial
۱۸۳۰۱TCPUDPAudition Online Dance Battle, AsiaSoft SEA ServerUnofficial
۱۸۳۰۶TCPUDPAudition Online Dance Battle, AsiaSoft SEA Server—FAM DatabaseUnofficial
۱۸۳۳۳TCPBitcoin testnetUnofficial
۱۸۴۰۰TCPUDPAudition Online Dance Battle, KAIZEN Brazil Server—Status/Version CheckUnofficial
۱۸۴۰۱TCPUDPAudition Online Dance Battle, KAIZEN Brazil ServerUnofficial
۱۸۵۰۵TCPUDPAudition Online Dance Battle R4p3 Server, Nexon Server—Status/Version CheckUnofficial R4p3 Server
۱۸۵۰۶TCPUDPAudition Online Dance Battle, Nexon ServerUnofficial
۱۸۶۰۵TCPUDPX-BEAT—Status/Version CheckUnofficial
۱۸۶۰۶TCPUDPX-BEATUnofficial
۱۹۰۰۰TCPUDPAudition Online Dance Battle, G10/alaplaya Server—Status/Version CheckUnofficial
۱۹۰۰۰UDPJACK sound serverUnofficial
۱۹۰۰۱TCPUDPAudition Online Dance Battle, G10/alaplaya ServerUnofficial
۱۹۱۳۲UDPStandard Minecraft Pocket Edition LAN ServerUnofficial
۱۹۱۵۰TCPUDPGkrellm ServerUnofficial
۱۹۲۲۶TCPPanda Software AdminSecure Communication AgentUnofficial
۱۹۲۸۳TCPUDPK2 – KeyAuditor & KeyServer, Sassafras Software Inc. Software Asset Management toolsرسمی
۱۹۲۹۴TCPGoogle Talk Voice and Video connectionsUnofficial
۱۹۲۹۵UDPGoogle Talk Voice and Video connectionsUnofficial
۱۹۳۰۲UDPGoogle Talk Voice and Video connectionsUnofficial
۱۹۳۱۵TCPUDPKeyShadow for K2 – KeyAuditor & KeyServer, Sassafras Software Inc. Software Asset Management toolsرسمی
۱۹۵۴۰TCPUDPBelkin Network USB HubUnofficial
۱۹۶۳۸TCPEnsim Control PanelUnofficial
۱۹۸۱۲TCP۴D database SQL CommunicationUnofficial
۱۹۸۱۳TCP۴D database Client Server CommunicationUnofficial
۱۹۸۱۴TCP۴D database DB4D CommunicationUnofficial
۱۹۹۹۹DNP – Secure (Distributed Network Protocol – Secure), a secure version of the protocol used in SCADA systems between communicating RTU‘s and IED‘sرسمی
۲۰۰۰۰DNP (Distributed Network Protocol), a protocol used in SCADA systems between communicating RTU‘s and IED‘sرسمی
۲۰۰۰۰Usermin, Web-based user toolUnofficial
۲۰۰۱۴TCPDART Reporting serverUnofficial
۲۰۵۶۰TCPUDPKilling FloorUnofficial
۲۰۷۰۲TCPPrecise TPM Listener AgentUnofficial
۲۰۷۲۰TCPSymantec i3 Web GUI serverUnofficial
۲۰۷۹۰TCPPrecise TPM Web GUI serverUnofficial
۲۱۰۰۱TCPAMLFilter, AMLFilter Inc. amlf-admin default portUnofficial
۲۱۰۱۱TCPAMLFilter, AMLFilter Inc. amlf-engine-01 default http portUnofficial
۲۱۰۱۲TCPAMLFilter, AMLFilter Inc. amlf-engine-01 default https portUnofficial
۲۱۰۲۱TCPAMLFilter, AMLFilter Inc. amlf-engine-02 default http portUnofficial
۲۱۰۲۲TCPAMLFilter, AMLFilter Inc. amlf-engine-02 default https portUnofficial
۲۲۱۳۶TCPFLIR Systems Camera Resource ProtocolUnofficial
۲۲۲۲۲TCPDavis Instruments, WeatherLink IPUnofficial
۲۲۳۴۷TCPUDPWibuKey, WIBU-SYSTEMS AG Software protection systemرسمی
۲۲۳۴۹TCPWolfson Microelectronics WISCEBridge Debug ProtocolUnofficial
۲۲۳۵۰TCPUDPCodeMeter, WIBU-SYSTEMS AG Software protection systemرسمی
۲۳۰۷۳Soldat Dedicated ServerUnofficial
۲۳۳۹۹Skype Default ProtocolUnofficial
۲۳۵۱۳Duke Nukem 3D#Source code Duke Nukem PortsUnofficial
۲۴۴۴۴NetBeans integrated development environmentUnofficial
۲۴۴۶۵TCPUDPTonido Directory Server for Tonido which is a Personal Web App and P2P platformرسمی
۲۴۵۵۴TCPUDPBINKP, Fidonet mail transfers over TCP/IPرسمی
۲۴۸۰۰Synergy: keyboard/mouse sharing softwareUnofficial
۲۴۸۴۲StepMania: Online: Dance Dance Revolution SimulatorUnofficial
۲۵۰۰۰TCPTeamware Office standard client connectionرسمی
۲۵۰۰۳TCPTeamware Office client notifierرسمی
۲۵۰۰۵TCPTeamware Office message transferرسمی
۲۵۰۰۷TCPTeamware Office MIME Connectorرسمی
۲۵۰۱۰TCPTeamware Office Agent serverرسمی
۲۵۵۶۰TCPcodeheart.js Relay ServerUnofficial
۲۵۵۶۵TCPStandard Minecraft (Dedicated) ServerUnofficial
۲۵۵۶۵MySQL Standard MySQL portUnofficial
۲۵۵۷۰Manic Digger default single player portUnofficial
۲۵۸۲۶UDPcollectd default portUnofficial
۲۵۸۸۸UDPXfire (Firewall Report, UDP_IN) IP Address (206.220.40.146) resolves to gameservertracking.xfire.com. Use unknown.Unofficial
۲۵۹۹۹TCPXfireUnofficial
۲۶۰۰۰UDPid Software‘s Quake serverرسمی
۲۶۰۰۰TCPid Software‘s Quake serverرسمی
۲۶۰۰۰TCPCCP‘s EVE Online Online gaming MMORPGUnofficial
۲۶۸۵۰TCPWar of No Return Server PortUnofficial
۲۶۹۰۰TCPCCP‘s EVE Online Online gaming MMORPGUnofficial
۲۶۹۰۱TCPCCP‘s EVE Online Online gaming MMORPGUnofficial
۲۷۰۰۰-۲۷۰۳۰UDPSteam ClientUnofficial
۲۷۰۰۰UDP(through 27006) id Software‘s QuakeWorld master serverUnofficial
۲۷۰۰۰-۲۷۰۰۹TCPFlexNet Publisher‘s License server (from the range of default ports)Unofficial
۲۷۰۱۰Source engine dedicated server portUnofficial
۲۷۰۱۴-۲۷۰۵۰TCPSteam DownloadsUnofficial
۲۷۰۱۴Source engine dedicated server port (rare)Unofficial
۲۷۰۱۵GoldSrc and Source engine dedicated server portUnofficial
۲۷۰۱۶Magicka server portUnofficial
۲۷۰۱۷mongoDB server portUnofficial
۲۷۳۷۴Sub7 default.Unofficial
۲۷۵۰۰-۲۷۹۰۰UDPid Software‘s QuakeWorldUnofficial
۲۷۸۸۸UDPKaillera serverUnofficial
۲۷۹۰۰-۲۷۹۰۱Nintendo Wi-Fi ConnectionUnofficial
۲۷۹۰۱-۲۷۹۱۰UDPid Software‘s Quake II master serverUnofficial
۲۷۹۵۰UDPOpenArena outgoingUnofficial
۲۷۹۶۰-۲۷۹۶۹UDPActivision‘s Enemy Territory and id Software‘s Quake III Arena, Quake III and Quake Live and some ioquake3 derived games (OpenArena incoming)Unofficial
۲۸۰۰۰Bitfighter Common/default Bitfighter ServerUnofficial
۲۸۰۰۱Starsiege: Tribes Common/default Tribes v.1 ServerUnofficial
۲۸۳۹۵TCPwww.SmartSystemsLLC.com Used by Smart Sale 5.0Unofficial
۲۸۷۸۵UDPCube 2 SauerbratenUnofficial
۲۸۷۸۶UDPCube 2 Sauerbraten Port 2Unofficial
۲۸۸۰۱ – ۲۸۸۰۲UDPRed Eclipse (Cube 2 derivative) default portsUnofficial
۲۸۸۵۲TCPUDPKilling FloorUnofficial
۲۸۹۱۰Nintendo Wi-Fi ConnectionUnofficial
۲۸۹۶۰UDPCall of Duty; Call of Duty: United Offensive; Call of Duty 2; Call of Duty 4: Modern Warfare; Call of Duty: World at War (PC Version)Unofficial
۲۹۰۰۰Perfect World International Used by the Perfect World International ClientUnofficial
۲۹۰۷۰TCPUDPGame titled “Jedi Knight: Jedi Academy” by RavensoftUnofficial
۲۹۲۹۲TCPTMO Integration Service Communications Port, Used by Transaction Manager SaaS (HighJump Software)Unofficial
۲۹۹۰۰-۲۹۹۰۱Nintendo Wi-Fi ConnectionUnofficial
۲۹۹۲۰Nintendo Wi-Fi ConnectionUnofficial
۳۰۰۰۰Pokémon NetbattleUnofficial
۳۰۳۰۱BitTorrentUnofficial
۳۰۵۶۴TCPMultiplicity: keyboard/mouse/clipboard sharing softwareUnofficial
۳۰۷۱۸UDPLantronix Discovery for Lantronix serial-to-ethernet devicesUnofficial
۳۰۷۷۷TCPZangZing agentUnofficial
۳۱۳۱۴TCPelectric imp node<>server communication (TLS)Unofficial
۳۱۳۳۷TCPBack Orifice—remote administration tool (often Trojan horse)Unofficial
۳۱۴۱۵ThoughtSignal—Server Communication Service (often Informational)Unofficial
۳۱۴۵۶TCPTetriNET IRC gateway on some serversUnofficial
۳۱۴۵۷TCPTetriNETرسمی
۳۱۴۵۸TCPTetriNET Used for game spectatorsUnofficial
۳۱۶۲۰TCPUDPLM-MON (Standard Floating License Manager LM-MON)رسمی
۳۲۱۲۳TCPx3Lobby Used by x3Lobby, an internet application.Unofficial
۳۲۱۳۷TCPUDPImmunet Protect (UDP in version 2.0, TCP since version 3.0)Unofficial
۳۲۲۴۵TCPMMTSG-mutualed over MMT (encrypted transmission)Unofficial
۳۲۷۶۹TCPFileNet RPCUnofficial
۳۲۸۸۷TCPUsed by “Ace of Spades” gameUnofficial
۳۲۹۷۶TCPLogMeIn Hamachi (VPN tunnel software; also port 12975)—used to connect to Mediation Server (bibi.hamachi.cc); will attempt to use SSL (TCP port 443) if both 12975 & 32976 fail to connectUnofficial
۳۳۴۳۴TCPUDPtracerouteرسمی
۳۳۹۸۲TCPUDPDezta softwareUnofficial
۳۴۰۰۰MasterPort – WarZUnofficial
۳۴۰۰۱ClientPort – WarZUnofficial
۳۴۰۱۰PortStart – WarZUnofficial
۳۴۴۴۳Linksys PSUS4 print serverUnofficial
۳۴۵۶۷TCPEDI serviceرسمی
۳۶۳۳۰TCPFolding@home v7 default for client control interfaceUnofficial
۳۶۹۶۳UDPAny of the USGN online games, most notably Counter Strike 2D multiplayer (2D clone of popular CounterStrike computer game)Unofficial
۳۷۶۵۹TCPAxence nVisionUnofficial
۳۷۷۷۷TCPDigital Video Recorder hardwareUnofficial
۴۰۰۰۰TCPUDPSafetyNET p Real-time Industrial Ethernet protocolرسمی
۴۰۱۲۳UDPFlatcastUnofficial
۴۱۸۲۳TCPUDPMurealm ClientUnofficial
۴۳۰۴۷TCPTheòsMessenger second port for service TheòsMessengerرسمی
۴۳۰۳۴TCPUDPLarmX.com™ database update mtr portUnofficial
۴۳۰۴۸TCPTheòsMessenger third port for service TheòsMessengerرسمی
۴۳۵۹۴TCPRuneScape, FunOrb, Runescape Private Servers game serversUnofficial
۴۳۵۹۵TCPRuneScape JAGGRAB serversUnofficial
۴۵۸۲۴TCPServer for the DAI family of client-server productsرسمی
۴۷۰۰۱TCPWinRM – Windows Remote Management Serviceرسمی
۴۷۸۰۸TCPUDPBACnet Building Automation and Control Networks (4780810 = BAC016)رسمی
۴۹۱۵۱TCPUDPReservedرسمی
۴۴۴۰۵TCPMu Online Connect ServerUnofficial

پورت های پویا، خصوصی یا زودگذر (Dynamic, private or ephemeral ports)

محدوده (Range) پورت ۴۹۱۵۲ تا ۶۵۵۳۵ (۲ به توان ۱۵ + ۲ به توان ۱۴ تا ۲ به توان ۱۶ – ۱) پورت های پویا، خصوصی یا موقتی ای هستند که نمی توانند در IANA ثبت شوند. از این محدوده پورت های زودگذر (Ephemeral Ports) می توان برای اهداف سفارشی یا موقتی و برای تخصیص خودکار استفاده نمود.

منابع:

IANA ، ویکی پدیا

نوشتن یک دیدگاه