FTTx – فیبرنوری به X

فروردین 4, 1397 | | دسته بندی نشده |

فیبر نوری به X به اختصار FTTx یک اصطلاح عمومی برای معماری در شبکه پهن باند با استفاده از فیبر نوری برای ارایه تمام یا بخشی از یک حلقه ارتباطی می باشد. مقدار X بنا به استفاده از فیبر نوری تا قبل و یا آخرین نقطه اتصال که کاربر نهایی است تغییر میکند.

در مقایسه با کابل های مسی، کابل های فیبر نوری قادر به انتقال حجم بسیار بیشتری از اطلاعات به خصوص در فواصل طولانی می باشند. در تصاویر زیر چگونگی ارتباط معماری FTTX با توجه به فاصله و استفاده تا کاربر نهایی نمایش داده شده است.

FTTX یک تعمیم از چندین نوع پیکر بندی اتصال و ارایه فیبر نوری می باشد که به دو گروه کلی تقسیم شده است.

FTTP/FTTH/FTTB: در تمامی مسیر از سرویس دهنده تا کاربر نهایی (خانه، محل کار، یک ساختمان و …) از فیبر نوری استفاده شده است.

FTTC/N: تا کابینت سرویس دهنده در خیابان، محله یا کوچه شما از فیبر نوری ولی از کابینت تا محل کابر نهایی از سیم مسی استفاده شده است.

 

جدول مقایسه اکثر پیکربندی هایی که با استفاده از FTTx ایجاد میشوند

Indication FTTx
Fiber to the premises

فیبر نوری تا محل استفاده کاربر نهایی

FTTP
Fiber to the home

فیبر نوری تا درب خانه

FTTH
Fiber to the building, business or basement

فیبر نوری تا ساختمان، کسب و کار یا زیرزمین

FTTB
Fiber to the desktop

فیبر نوری تا رایانه رومیزی

FTTD
Fiber to the office

فیبر نوری تا  محل کسب و کار

FTTO
Fiber to the telecom enclosure or Fiber to the zone

فیبر نوری تا کابینت سرویس دهنده یا یک منطقه

FTTE/FTTZ
Fiber to the frontage

فیبر نوری تا جلو ساختمان

FTTF
Fiber to the distribution point

فیبر نوری تا محل توزیع

FTTdp
Fiber to the node, neighborhood or last amplifier

فیبر نوری تا نود، محله یا آخرین نقطه تقویت کننده

FTTN/FTTLA
Fiber to the curb/kerb, closet or cabinet

فیبر نوری تا کابینت یا محدوده

FTTC/FTTK
نوشتن یک دیدگاه